CHRZEST W NASZEJ PARAFII

UWAGA

- Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.

- Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

- Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa i innych zaświadczeń.

- Zaświadczenie dla chrzestnych wydaje się wyłącznie osobom, których dotyczy na podstawie dokumentu potwierdzającego bierzmowanie oraz rozmowy duszpasterskiej dotyczących spełniania wymogów stawianych chrzestnym (Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874 §1).

Chrzestnymi nie mogą być m.in. osoby żyjące bez sakramentu małżeństwa, osoby niewierzące i niepraktykujące.

Q&A

KIEDY W NASZEJ PARAFII UDZIELA SIĘ CHRZTU?

Sakrament Chrztu jest udzielany w naszej parafii w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 13.00.

GDZIE ZAŁATWIA SIĘ SPRAWY ZWIĄZANE Z CHRZTEM DZIECKA?

W sprawach związanych z Chrztem zapraszamy do kancelarii parafialnej, w dni powszednie od 16.00 do 18.00. Podczas pierwszego spotkania ustalimy datę Chrztu, spiszemy dane dziecka, rodziców i rodziców chrzestnych.

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE?

-Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z USC (do wglądu);

-Dane rodziców chrzestnych (rok urodzenia i adres zamieszkania);

-Wystawione przez parafię zamieszkania zaświadczenie dla rodziców chrzestnych potwierdzające możliwość pełnienia przez nich tej funkcji oraz zaświadczenie potwierdzające fakt przystąpienia do spowiedzi świętej. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych można ewentualnie dostarczyć na katechezie przedchrzcielnej.

KTO MOŻE BYĆ CHRZESTNYM?

Przy wyborze rodziców chrzestnych pamiętajmy, że muszą to być osoby, które ukończyły 16 lat i przyjęły już sakrament bierzmowania. Godność tę mogą pełnić jedynie osoby wierzące i praktykujące. Ich rolą jest pomoc rodzicom dziecka w przekazywaniu wiary.

CZY JEST PRZEWIDZIANE JAKIEŚ SPOTKANIE DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH?

Tak - rodziców i chrzestnych zapraszamy na katechezę przedchrzcielną. Odbywa się ona w każdy piątek poprzedzający II niedzielę miesiąca. Spotykamy się w sali A lub w holu dolnym domu katechetycznego o godzinie 17.00.

NIE JESTEŚMY WASZYMI PARAFIANAMI, ALE CHCIELIBYŚMY OCHRZCIĆ DZIECKO W WASZYM KOŚCIELE. CZY JEST TO MOŻLIWE?

Tak, osoby mieszkające poza terenem naszej parafii chcące ochrzcić swoje dzieci w naszym kościele prosimy o przyniesienie z własnej parafii zgody na chrzest dziecka u nas.

JESTEM OSOBĄ DOROSŁĄ I CHCIAŁ(A)BYM PRZYJĄĆ CHRZEST?

CZY JEST TO MOŻLIWE?

Oczywiście! Osoby dorosłe chcące przyjąć sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (czyli Chrzest, Eucharystię i bierzmowanie)przygotowujemy indywidualnie. Zapraszamy na rozmowę do kancelarii parafialnej!
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
8:30
9:00
10:00
11:30 (z udziałem dzieci)
13:00
19:00 19:00
21:00
Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej
w czwartki 7:00 - 21:00
pierwsze piątki miesiąca od 18:00.


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy czwartek po Mszy św. o godz. 7:00 do 21:00. Anioł Pański codziennie o 12:00