Akcja katolicka

AKCJA KATOLICKA W NASZEJ PARAFII

Pierwszą wiadomość o możliwości powstania Akcji Katolickiej w naszej parafii, przekazał św. pamięci ks. proboszcz Janusz Żyźniewski, we wrześniu 1996 r. Na wstępie nakreślił historię przedwojennej Akcji Katolickiej w Polsce. Potrzebę reaktywowania Akcji Katolickiej obecnej rzeczywistości widział św. pamięci. błogosławiony Jan Paweł II już w 1993 roku.

W dniu 1 marca 1997 r. dekretem Józefa Kardynała Glempem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Prymasa Polski został powołany do życia Parafialny Oddział  Akcji Katolickiej w parafii p.w. NMP Matki Kościoła przez mianowanie 30 osób  pierwszymi zwyczajnymi członkami. Pierwsze spotkania formacyjne kandydatów na członków Akcji Katolickiej odbywały się w kościele św. Michała pod patronatem J.E. Biskupa Piotra Jareckiego. Pierwsze zebranie zwyczajne członków POAK odbyło się 19 maja 1997 r. Na którym odbyły się wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Na Prezesa Zarządu POAK został mianowany przez Biskupa Diecezjalnego Zygmunt Gigiel. Zastępcami  Prezesa zostali: Barbara Kryda, Czesław Mydłowski, Skarbnikiem − Juliana Michalik, Sekretarzem − Małgorzata Rusek. Została wybrana Komisja Rewizyjna w składzie: Romuald Świerżewski, Andrzej Żółtowski, Stanisław Szałygo. Przyjęto, że spotkania formacyjne członków i kandydatów POAK będą odbywały się w każdy 1. i 3.  poniedziałek miesiąca po mszy świętej o godz. 19,00 w sali katechetycznej A .

Pierwsze spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej z J. E.  Józefem Kardynałem Glempem − Prymasem Polski odbyło się w siedzibie Episkopatu Polski  w dn. 21 grudnia 1997 r. Spotkanie opłatkowe członków POAK wraz z rodzinami oraz ks. proboszczem Januszem Żyźniewskim − Asystentem Kościelnym POAK odbyło się w dniu 6 stycznia 1998 r. W okresie Wielkanocnym organizujemy wspólnie tzw. „święcone,” gdzie jest okazja do rozmowy i wspólnego świętowania.

„Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która w przedwojennej Polsce była niezwykle żywa i przyniosła wiele wspaniałych owoców. Trzeba więc aby na nowo odżyła.”

Jan Paweł II, z przemówienia do biskupów polskich,  styczeń 1993 r.

Struktura organizacyjna POAK

Asystent kościelny POAK − ks. Proboszcz Jan Zieliński

Zarząd POAK:

Prezes zarządu i skarbnik − Andrzej Bański

Wiceprezes i sekretarz − Stanisław Szałygo

Członek − Zofia Sokolańska

Członek − Wanda Dyr

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Jan Strzeżyk

Członek − Eleonora Ptasińska

Członkowie zwyczajni POAK

Członkowie wspierający

Program działania

• Spotkania formacyjne odbywają się w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 9 00.

• Rejonowe spotkania formacyjne − według programu DIAK

• Spotkania opłatkowe z udziałem rodzin.

• Udział w rekolekcjach wielkopostnych

• Udział w Drodze Krzyżowej  ulicami Starego Miasta

• Udział w procesji Bożego Ciała

• Udział w Ogólnopolskiej pielgrzymce A K na Jasną Górę

• Udział we mszy świętej w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, patronalnego święta Akcji Katolickiej.

• Udział w adwentowym dniu skupienia.

• Coroczne kwestowanie  na rzecz fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, w Dniu Papieskim.

Udział w spotkaniu opłatkowym z ks. kard. Kazimierzem Nyczem

Aktualności

Wydawanie miesięcznika „Wierzyć Życiem” zostało zawieszone
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
8:30
9:00
10:00
11:30 (z udziałem dzieci)
13:00
19:00 19:00
21:00
Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej
w czwartki 7:00 - 21:00
pierwsze piątki miesiąca od 18:00.


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy czwartek po Mszy św. o godz. 7:00 do 21:00. Anioł Pański codziennie o 12:00