UWAGA

- Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.

- Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

- Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa i innych zaświadczeń.

- Zaświadczenie dla chrzestnych wydaje się wyłącznie osobom, których dotyczy na podstawie dokumentu potwierdzającego bierzmowanie oraz rozmowy duszpasterskiej dotyczącej spełniania wymogów stawianych chrzestnym (Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874 §1).

Chrzestnymi nie mogą być m.in. osoby żyjące bez sakramentu małżeństwa, osoby niewierzące i niepraktykujące.
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
8:30
9:00
10:00
11:30 (z udziałem dzieci)
13:00
19:00 19:00
21:00
Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej
w czwartki 7:00 - 21:00
pierwsze piątki miesiąca od 18:00.


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy czwartek po Mszy św. o godz. 7:00 do 21:00. Anioł Pański codziennie o 12:00