KALENDARIUM

F

CHRZEST

BIERZMOWANIE

EUCHARYSTIA

MAŁŻEŃSTWO

SPOWIEDŹ

chrzest

bierzmowanie

eucharystia

małżeństwo

namaszczenie

spowiedź

SAKRAMENTY

WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

 

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. „Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego.

 

Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w doskonałej miłości”. Jeden spośród siedmiu sakramentów - Sakrament Namaszczenia Chorych - przewidziany jest dla ciężko chorych.

Kapłaństwo

 

Kurs Przedmałżeński

Spotkania odbywają się w środy o godz. 18.00,

w holu dolnym domu katechetycznego.

 

 

UWAGA: Należy uczestniczyć w kursie od pierwszego spotkania!

 

 

Przygotuj się do spowiedzi

Zabierz ze sobą

Na pewno się przyda

Rachunek
sumienia

+

Y