Y

KALENDARIUM

F

MAŁŻEŃSTWO

CHRZEST

W NASZEJ PARAFII

Q&A

Kiedy można się zgłosić do kancelarii w sprawie ślubu?

Aby zawrzeć sakramentalny związek małżeński, narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zaplanowaną datą ślubu.

 

Czy trzeba wcześniej zarezerwować termin?

Jeśli chcieliby Państwo, żeby liturgia ślubna miała miejsce w naszym kościele, dobrze byłoby odpowiednio wcześnie ustalić i zarezerwować termin.

 

W której parafii należy załatwiać sprawy związane ze ślubem?

Do załatwienia spraw związanych ze ślubem uprawnione są parafia zamieszkania narzeczonej i parafia zamieszkania narzeczonego. Mogą Państwo wybrać jedną z nich.

 

A co jeśli oboje nie mieszkamy na terenie waszej parafii,
a mimo to chcielibyśmy wziąć ślub na Domaniewskiej i u was załatwić wszelkie formalności? Czy jest to możliwe?

Tak, jest to możliwe. Należy w takim przypadku w swojej parafii poprosić o tzw. substytucję, czyli dokument, na mocy którego mamy prawo załatwić w naszej parafii wszelkie formalności i pobłogosławić związek.

 

A co to takiego licencja?

Licencja to inny typ dokumentu związany ze ślubem. Jeśli wszystkie formalności załatwią Państwo w parafii narzeczonego lub narzeczonej, ale chcieliby Państwo, by liturgia ślubna miała miejsce w innym kościele, na przykład u nas, należy poprosić (w parafii narzeczonego lub w parafii narzeczonej) o wystawienie licencji. Dokument stanowi poświadczenie, że zostały dopełnione wszelkie formalności, stanowi jednocześnie zgodę na pobłogosławienie związku w innej parafii.

 

Jakie dokumenty trzeba zgromadzić i przynieść
do kancelarii przed ślubem?

Do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem należy dostarczyć następujące dokumenty:

• Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa (z Urzędu Stanu Cywilnego)

• Świadectwo Chrztu narzeczonego i narzeczonej. W kancelarii parafii Chrztu należy zaznaczyć, że świadectwo jest potrzebne do ślubu.

• Świadectwo bierzmowania, jeśli na świadectwie Chrztu nie ma odpowiedniej adnotacji

• Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego (można je dostarczyć później)

• Zaświadczenie o odbyciu trzech spotkań w poradni małżeńskiej (można je dostarczyć później)

• Dane świadków (imiona i nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

 

Gdzie i kiedy można spisać protokół przedślubny?

Protokół można spisać w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem. Można to połączyć ze złożeniem dokumentów, o których była mowa wcześniej. Na rozmowę duszpasterską z narzeczonymi i spisanie protokołu potrzeba trochę czasu. Warto więc przyjść do kancelarii nie później niż o godzinie 17.00. Radzimy wybrać inny dzień niż poniedziałek, bo tego dnia w kancelarii jest najwięcej interesantów.

 

Pozostałe informacje mogą Państwo uzyskać podczas wizyty w kancelarii i w trakcie kursu przedmałżeńskiego.

 

Kurs przedmałżeński

W naszej parafii kurs odbywa się w środy o godz. 18 w holu dolnym domu katechetycznego. Szczegółowych informacji dotyczących kursu udziela ks. Daniele Bonavolontá (d.bonavolonta@gmail.com)

 

Poradnia rodzinna

Parafialna poradnia rodzinna jest czynna w poniedziałki od godz. 20.00 i mieści się w domu katechetycznym. Prosimy umówić się wcześniej na spotkanie. Telefony osób odpowiedzialnych za poradnię:

Mikołaj Rybarczyk

Michał Pietrusiński

Robert Oledzki

 

 

 

  • KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI W NASZEJ PARAFII (Google+)

    KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI W NASZEJ PARAFII

Małżeństwo

Katechizm

 

 

1601 "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (KPK, kan.1055, § 1.).

 

1659 Święty Paweł mówi: "Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół... Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła" (Ef 5, 25. 32).

 

1660 Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu175.

 

1661 Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego176.

 

1662 Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.

 

1663 Skoro małżeństwo ustanawia małżonków w pewnym publicznym stanie życia w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) oraz świadków i zgromadzenia wiernych.

 

1664 Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest „najcenniejszym darem małżeństwa”177.

 

1665 Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zamysłowi i prawu Bożemu, jak tego nauczał Chrystus. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinny one prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w wierze.

 

1666 Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany „Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

 

 

BIERZMOWANIE

EUCHARYSTIA

MAŁŻEŃSTWO

NAMASZCZENIE

SPOWIEDŹ

Kurs 2016

Spotkania odbywają się w środy o godz. 18.00,

w holu dolnym domu katechetycznego.

UWAGA:
Należy
uczestniczyć
w kursie od pierwszego spotkania!

 

HUMANAE

VITAE

+

RACHUNEK

SUMIENIA

MODLITWY

+

SPOWIEDŹ
epub dominikanie.pl