FOT. KRZYSZTOF SŁOMKA / AT WORK

śp. ks. prałat

dr Janusz Żyźniewski

(1938–2010)

pierwszy proboszcz

i założyciel parafii

KSIĘŻA

 

KANCELARIA PARAFIALNA

Od poniedziałku
do piątku w godzinach 16.00 – 18.00

tel. 22 848 02 24 w. 120

ul. Domaniewska 20 02-672 Warszawa