poniżej strona wspierająca seminarium z kontem bankowym

scena ZwiastowaniA NMP

STRONA POWSTAŁA w styczniu 2011 R.

scena Narodzin Pańskich

scena Chrztu Pańskiego

scena Przemienienia Pańskiego

scena Wjazdu do Jerozolimy

scena Ostatniej Wieczerzy

scena Ukrzyżowania

scena zdjęcia z krzyża

scena przy pustym grobie

scena wyprowadzenia z piekieł

scena przyjścia do apostołów w wieczerniku

scena Wniebowstąpienia NMP

scena zaśnięcia NMP

scena zesłania Ducha Świętego

ikony z korony misteryjnej kościoła seminaryjnego

KOLĘDOWANIE

z seminarzytami 
Seminarium Misyjnego

Redemptoris Mater

+

+ 2015. Zdjęcia/wideo
Marcin Gęsiarz

W

w

W

w

W

w

W

w

W

w

W

w

W

w

W

w

W

w

W

w

W

w

W

w

W

w

W

w

W

w