Y. Przy różnych czynnościach

Modlitwa Internauty

Wszechmocny i wieczny Boże,

Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo

i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,

prawdziwe i piękne,

szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna,

Pana naszego Jezusa Chrystusa,

pomóż nam, błagamy Ciebie,

przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,

abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie

kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie

i traktowali z miłością i cierpliwością

wszystkie te osoby, które spotkamy

przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Święty Izydorze, módl się za nami!

 

J.T. Zuhlsdorf

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa przed czytaniem Pisma Świętego

Usłysz, Ojcze Chrystusa, wszystko widzący, te prośby moje i użycz słudze swojemu skupienia świętego, bowiem na Boską ścieżkę kieruje kroki, kto poznał między żywymi Boga, co z siebie zrodzony tu przyszedł, oraz władcę Chrystusa, od nieszczęść ludzkiego obrońcę. On się niegdyś zlitował nad rodem cierpiącym straszliwe, z Ojca zamysłu chętnie odmienił swą postać na inną, stał się śmiertelny, Bóg wieczny, aż wszystkich jęczących wykupił krwią najświętszą od więzów piekielnych i śmierci obieży. Bywaj tu teraz i ze świętej i nieskażonej tej księgi duszę swoją wychowuj na słowach przez Boga natchnionych, tutaj bowiem zobaczysz prawdy rzetelnych czcicieli, którzy Ci głoszą życie głosem pod niebo idącym.

 

św. Grzegorz z Nazjanzu

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI