Boże Narodzenie

K

 

 

Witajmy Jezusa

 

Witajmy Jezusa nam narodzonego,

w ubogiej stajence, w żłobie złożonego;

Który leży bez odzieży.

Z zimna drżący Wszechmogący.

Bóg prawdziwy.

 

Niewinny Baranku, Boże, Stwórco świata,

idziesz z nieba do nas, boś nasza zapłata.

Witaj, Panie i kochanie,

ludu Twego mizernego

Zbawicielu.

 

Pobłogosław, Jezu, nas, lud Twój ubogi,

ciesz, wspomagaj, ratuj, oddal gniew Twój srogi;

a my Ciebie tu i w niebie

niech wielbimy i chwalimy

na wiek wieków!

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

W. Wybór kolęd

w

Q