Boże Narodzenie

K

 

 

W żłobie leży...

 

W żłobie leży, któż pobieży

Kolędować małemu

Jezusowi Chrystusowi

Dziś nam narodzonemu?

Pastuszkowie przybywajcie

Jemu wdzięcznie przygrywajcie

Jako Panu naszemu!

 

My zaś sami z piosneczkami

Za wami się śpieszmy,

I tak tego, maleńkiego,

Niech wszyscy zobaczmy:

Jak ubogo narodzony,

Płacze w stajni położony,

Więc go dziś ucieszmy.

 

Naprzód tedy, niechaj wszędy

Zabrzmi świat w wesołości,

Że posłany nam jest dany

Emmanuel w niskości!

Jego tedy przywitajmy,

Z aniołami zaśpiewajmy

Chwała na wysokości!

 

Witaj, Panie, cóż się stanie,

Że rozkosze niebieskie

Opuściłeś a zstąpiłeś

Na te niskości ziemskie?

Miłość moja to sprawiła,

By człowieka wywyższyła

Pod nieba emipryjskie.

 

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

W. Wybór kolęd

w

Q