Boże Narodzenie

K

 

 

To już pora na Wigilię

 

Tô juz pôra na Wilijom, tô juz cas,

a tu jesce ftôsi chybio pôśrōd nos.

A tu jesce ftôsi ku nom môze przỳjść,

bô przỳ stôlē wôlne miejsce ceko dziś.

 

Gwiozdo Betlejymsko prowodź gô bez świat,

côby razym s nami przỳ tym stôlē siod.

Przỳwiydź gô tu dô nos s tyk dalekik drōg,

côby razym s nami kôlyndōwać mōg.

 

Dej mu światłō, bô tak łatwō zmylić ślad,

dej nadziejē, kie mu w ôcỳ dujē wiatr.

Strudzonymu, zmynconymu pômōz iś,

bô samiućki nik ni môze ôstać dziś

 

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

T. Wybór kolęd

w

Q