Boże Narodzenie

K

 

 

To, co było od początku

 

To, co było od początku,

to, cośmy sami słyszeli,

to, cośmy oglądali własnymi oczyma,

to zwiastujemy wam, opowiadamy wam:

 

Ref. Tak Bóg umiłował świat,

że Syna Swego nam dał.

Tak Bóg umiłował świat,

że Syna Swego nam dał.

 

To, co każdy widział z bliska,

czego dotykały nasze ręce.

To było Słowo od Ojca, Słowo Życia.

To zwiastujemy wam, opowiadamy wam:

 

Życie nam się objawiło,

a myśmy Je oglądali

i o Nim wam świadczymy,

i zwiastujemy wam, opowiadamy wam:

 

Cośmy sami zobaczyli,

to, cośmy sami słyszeli, to zwiastujemy wam,

abyście wszyscy doszli do wspólnoty z nami,

byście byli jedno z nami.

 

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

T. Wybór kolęd

w

Q