T. Przez wstawiennictwo...

Modlitwy za wstawiennictwem
Gerarda Majella

0

(Patron Matek, Dzieci i Dobrej Spowiedzi)

 

Modlitwa I.

Św. Gerardzie, poprzez Twoje łaski i

orędownictwo przywiodłeś Bogu wiele serc,

stałeś się pocieszeniem przygnębionych,

wsparciem dla ubogich, pomocą chorym.

Ty, znasz ból, pośpiesz mi z pomocą. Ty,

który ocierasz łzy swoich czcicieli,

usłysz moja modlitwę.

Wejdź w me serce i zobacz, jak cierpię.

Wejdź w moją duszę i uzdrów mnie,

pociesz mnie i umocnij.

Przybądź szybko mi na pomoc!

 

Św. Gerardzie, spraw,

abym znalazł się wśród tych,

których wielbią Boga i Jemu dziękują.

Nie przestanę wzywać Cię,

dopóki mnie nie wysłuchasz,

Wiem, że nie zasługuję na Twe łaski.

Mimo to wysłuchaj mnie w imię tej miłości, jaką żywisz ku Jezusowi i Jego Matce Maryi.

 

Amen.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa II.

O chwalebny św. Gerardzie,

który w każdej kobiecie widziałeś żywy

obraz Matki Najświętszej, Oblubienicy

i Matki Boga i poprzez twój zapał apostolski

podnosiłeś je ku godności swego powołania

- błogosław mnie i matkom całego świata.

 

Umacniaj w jedności nasze rodziny:

przybądź z pomocą w trudnym zadaniu

chrześcijańskiego wychowania swoich

dzieci poprzez wiarę i miłość dodawaj

odwagi mężom, abyśmy za twoim przykładem

i umocnieni twoją pomocą wszyscy razem

stali się narzędziem Jezusa w tworzeniu

lepszego i sprawiedliwego świata.

W sposób szczególny wspomagaj nas

w chorobie, cierpieniu i w każdej

potrzebie albo przynajmniej daj siłę,

abyśmy umieli zaakceptować wszystko

w duchu chrześcijańskim i w ten sposób

stali się, podobnie jak ty, obrazem

Jezusa Ukrzyżowanego.

Naszym rodzinom dodawaj radości,

pokoju i miłości Bożej.

Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa za wst. Matki Najświętszej

Oto do stóp Twoich, Najświętsza Matko,

garną się matki ze swymi dziećmi.

Jako Matka Zbawiciela okazałaś tyle

macierzyńskiej miłości dla św. Gerarda,

naszego Opiekuna. Dlatego,

licząc na jego pośrednictwo,

chcemy się Tobie poświęcić w

szczególny sposób.

 

Dziecię, które nosiłaś na swoich ramionach

to prawdziwy Bóg. Jezus Chrystus,

Syn Boga Najwyższego, zechciał być

Twoim Synem. Przez Niego stałaś się

tak wielka i można. To On uczynił Cię

Królową świata i nieba. Cieszymy się z

Twego wyniesienia ponad wszystkie stworzenia.

 

Znając Twoją dobroć, ufamy mocno,

że weźmiesz nas pod płaszcz swojej opieki

i obronisz nas przed każdym niebezpieczeństwem

oraz pomożesz nam święcie wypełniać nasze

posłannictwo i nasze obowiązki macierzyńskie.

 

Przez pośrednictwo św. Gerarda poświęcamy

Tobie nasze życie, nasze serca, nasze rodziny

i przede wszystkim nasze dzieci, które są

naszą dumą, radością i światłem domowego ogniska.

 

O, Maryjo Niepokalana, prowadź przez życie

nasze dzieci, aby tak jak Gerard stały się

podobne do Twego Syna Jezusa.

O Matko Błogosławiona, wspomnij, jak drżało

Twoje Serce, gdy na życie Bożego Dzieciątka

czyhał Herod. Jakże często ogarnia nas trwoga,

bo przypadło nam żyć w trudnych warunkach

pośród smutnego i okrutnego świata. Ty jedynie,

Matko Boża, możesz nas ratować. Ratuj nasze

dzieci i czuwaj nad naszymi rodzinami.

A Ty, św. Gerardzie, zanieś naszą modlitwę

do Matki Najświętszej, aby spieszyła

nam z nieustanną pomocą.

Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa matki z dzieckiem

Wszechmogący i Wieczny Boże,

Ty który za sprawą Ducha Świętego

przygotowałeś ciało i duszę chwalebnej

Dziewicy Maryi na godny przybytek dla

Twojego Boskiego syna i uświęciłeś

św. Jana Chrzciciela, kiedy jeszcze

były w łonie matki, wysłuchaj modlitw

Twojej pokornej służebnicy, która prosi Cię,

przez wstawiennictwo św. Gerarda,

abyś bronił mnie od wszelkiego

niebezpieczeństwa i czuwał nad moim

dzieckiem, który zechciałeś mnie

pobłogosławić; niech zostanie obmyte

w wodach chrztu, a po życiu chrześcijańskim

na ziemi niech osiągnie wraz ze swoją

matką szczęście wieczne w niebie.

Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Prośba o macierzyństwo

Dobry św. Gerardzie,

potężny orędowniku przed Tronem Bożym,

ty który dokonujesz wspaniałych rzeczy

za naszych dni, wołam do Ciebie i

proszę o pomoc.

 

Ty, kiedy żyłeś na ziemi,

zawsze wypełniałeś plany Boże.

Pomóż mi abym ja także zawsze

wypełniała święto wolę naszego Pana.

 

Proś Pana Życia, od którego pochodzi

wielkie życie, aby mnie pobłogosławił

łaską macierzyństwa i abym mogła

wychowywać dzieci Boże w tym życiu

i dziedziców Królestwa Jego chwały

w życiu przyszłym.

Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa matki ciężarnej

Św. Gerardzie,

umiłowany sługo Jezusa Chrystusa,

doskonały naśladowco Dobrej i Pokornego

Zbawiciela i wielbicielu Matki Bożej,

zapal w moim sercu iskrę ognia Bożej miłości,

jak rozbłysnął w twoim sercu i uczynił

z ciebie anioła miłości.

 

Chwalebny św. Gerardzie, który fałszywie

oskarżony zniosłeś bez szemrania i skarg,

podobnie jak twój Boski Mistrz,

oszczerstwa przewrotnych ludzi,

zostałeś wyniesiony przez Boga na

Patrona i Opiekuna matek ciężarnych.

Wybaw mnie od niebezpieczeństwa i od

nadmiernych bólów, jakie towarzyszą

narodzinom dziecka, broń dziecko,

które teraz noszę, aby mogło ujrzeć

światło dnia i otrzymać wody chrztu

przez Chrystusa Pana naszego

Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwy za wstawiennictwem
św. Stanisława Kostki

(Patrona dzieci i młodzieży)

Modlitwa o prawdziwą miłość

Boże, który jesteś Miłością i obficie nas nią obdarzasz, wysłuchaj łaskawie próśb naszych i spraw, byśmy - za przykładem Świętego Stanisława codziennie świadcząc o Tobie, życie nasze miłością Boga i bliźniego wypełniali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa o wierność Bogu

 

Wszechmogący Boże, który przedziwnym zrządzeniem wybrałeś Świętego Stanisława Kostkę i uzdolniłeś go do wierności Tobie, wejrzyj, na naszą słabość i niestałość. Spraw łaskawie, abyśmy - dzięki wstawiennictwu i opiece Świętego Stanisława - do końca naszego życia w wierności Tobie wytrwali. Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa o świętość życia

 

Boże, któryś wśród wielu cudów swojej mądrości udzielił Stanisławowi Kostce w młodzieńczym wieku łaskę dojrzałej świętości, spraw, prosimy, abyśmy - w przyjaźni z Tobą wzrastając - za wstawiennictwem Świętego Stanisława - przezwyciężali nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc coraz bardziej upodabniali się do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa o dar mądrości

 

Prosimy Cię, Panie, za wstawiennictwem Świętego Stanisława, oświeć światłem swej mądrości umysły nasze i daj nam pomoc potrzebną w nauce, by prawda którą zdobywamy, utwierdziła nas przy Tobie. Spraw, byśmy wykorzystując zdobytą wiedzę, służyli Tobie w braciach naszych i wespół z Tobą pracowali nad doskonaleniem świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa o zachowanie czystości

 

Ojcze Niebieski, serdecznie Cię prosimy, oczyść sumienia i za wstawiennictwem Świętego Stanisława racz nas zachować w nieustannej opiece, byśmy, jak On, służyli Tobie w czystości ciała i duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa o dobrą śmierć

 

Wysłuchaj, Panie prośby nasze, które za przyczyną Świętego Stanisława zanosimy: użycz łaski szczęśliwego przejścia do wieczności i radosnego spotkania z Tobą. Wzmocnij w nas wiarę, że po zmartwychwstaniu żyć będziemy w chwale wśród świętych wybranych Twoich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa o miłość do Maryi

 

Boże, któryś świętego Stanisława w cnocie nieskalanej czystości zachował i serce jego serdeczną synowską miłością ku najświętszej Matce Zbawiciela, Maryi Pannie, zapalić raczył, udziel nam łaskawie, abyśmy przez jego zasługi i przyczynę w prawdziwej niewinności i czystości duszy i ciała tobie służąc, codziennie w nabożeństwie ku Maryi postępować mogli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa za wst. św. Charbela

Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego.

 

     Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.

 

    Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwy za wst. św. Dominika

Chwalebny Ojcze, święty Dominiku, który otrzymałeś od Boga tyle pomocy dla tych, którzy polecają się Tobie w obrazie z Soriano, weź także i mnie pod swoją łaskawą opiekę i wyjednaj łaski dla duszy oraz inne dobrodziejstwa, tak mi obecnie potrzebne. Amen.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa za wstawiennictwem
św. Dominika

 

Boże, Ty zechciałeś, aby Twój sługa, św. Dominik, przez swój cudowny Obraz w Soriano spełniał także po śmierci swoje dzieła apostolstwa i dobroczynności, daj nam, Twoim wiernym, korzystać z owoców jego chwalebnej opieki we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała. Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa za wst. św. Dominika „O spem miram"

 

O nadziejo przedziwna, którąś dał opłakującym Cię,

kiedy przybliżał się Twój zgon:

że będziesz po swej śmierci pomocny swoim braciom,

skoro stawisz się przed Wszechmocnego Boga tron.

 

Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę,

i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!

 

Ty, coś tyloma cudy swe imię wsławił,

gdyś leczył ciała chore i kalekie,

przyjdź do nas z łaską Pana Chrystusową

i uzdrów dusze tą niebiańską mocą!

 

Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę,

i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!

 

Niech Ojcu chwała wiecznie brzmi,

Synowi i Duchowi po wszystkie dni.

 

Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę,

i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!

 

Módlmy się:

 

Wszechmogący Boże, niech święty Dominik,

który był gorliwym głosicielem objawionej prawdy,

wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką

i niech będzie dla nas troskliwym opiekunem.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa o uzyskanie trzech cnót boskich za pośrednictwem świętego Dominika

     1. O święty Patriarcho Dominiku, tak bardzo umocniony byłeś w swojej wierze, że chętnie tysiąckroć ofiarowałeś swoje życie, aby jej bronić, wymódl nam tę samą stałość i łaskę życia wiernego zasadom wiary, którą wyznajemy.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

     2. O święty Ojcze Dominiku, jako nagrodę Twej cudownej nadziei otrzymałeś od Boga zapewnienie, że we wszystkich potrzebach otrzymasz pomoc, daj nam udział w Twoim duchu zawierzenia, abyśmy nie przywiązywali serca do dóbr doczesnych, których potrzebujemy i tak ich używali, aby zasłużyć na dobra wieczne.

 

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

     3. O wybrany przyjacielu Boga, święty Dominiku, przez wielki ogień miłości, która od dzieciństwa rozpalała Twoie serce, podczas całego Twojego życia wciąż rosła, a teraz w wieczności nigdy nie wygaśnie, uczyń nam to, aby ten piękny płomień od nowa się w nas rozpalił, gdyby zgasiła go nasza słaba wiara, a gdy już będzie płonął, aby nie zgasi w ciemnościach pokus.

 

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa o uzyskanie pokory

     1. Prawdziwy nauczycielu pokory, święty Dominiku, tak niewiele myślałeś o sobie, aby przez nikogo nie być chwalonym i cenionym, uproś nam przebaczenie pychy, która jest tak żądna chwały i poważania ze strony innych ludzi i uzyskaj dla nas prawdziwe poznanie tego, że sami z siebie jesteśmy niczym.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

     2. Szlachetny Ojcze, święty Dominiku, w Twojej niezrównanej pokorze uważałeś się za największego grzesznika, taki chciałeś być widziany, a od ludzi wzgardzony, zobacz jak bardzo boimy się każdego upokorzenia, uproś nam u Boga, który pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę, aby nauczył nas na wzór Jezusa być łagodniejszymi i pokorniejszego serca.

 

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

     3. Chwalebny Patriarcho, święty Dominiku, przez Twą głęboką pokorę zasłużyłeś, aby teraz na ziemi i w niebie zostać wyniesionym, uwielbionym, przed tronem Najwyższego błagaj Boga o łaskę, abyśmy byli prawdziwie mali i pokorni na ziemi, mając nadzieję na to, by pewnego dnia z pomocą Bożej laski wyniesionymi zostać do chwały raju.

 

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa za wst. Świętego Ojca Pio

Święty Ojcze Pio,

przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej

opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie,

w dobrym i uczciwym życiu  umacniaj mnie,

w ostatniej godzinie mojego życia doczesnego

pojednaj mnie w miłości z Bogiem, a także

módl się za mną teraz i w godzinę

śmierci mojej.

 

Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwy za wstawiennictwem
bł. Karoliny Kózkówny

 

Najłaskawszy Boże, który sprawiłeś że młoda dziewczyna poświęciła swoją czystość wyłącznie Tobie przez ofiarę ze swojego życia ginąc z rąk nieprzyjaciela, spraw, prosimy, abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli podejmować codziennie walkę z pokusami. Wzbudź w nas mocne postanowienie życia czystego i szlachetnego. Spraw łaskawie, byśmy umieli rozpoznać swoje powołanie i naśladować cnoty błogosławionej Karoliny a spełniając Twoją wolę oczyszczali swoje intencje i przez zachowanie czystości ciała i duszy służyli Tobie z radością.

     Niech Twoja łaska broni nas od wszelkich napaści nieprzyjaciół Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa młodych

Błogosławiona Karolino. Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecamy i prosimy cię, abyś nas swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierała, ratowała we wszystkich potrzebach naszych i wyjednała nam łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw to o droga nasza patronko, abyśmy Bogu dochowali wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyli sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa z Mszy świętej o bł. Karolinie

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty w błogosławionej Karolinie, dziewicy i męczennicy, zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie.

     Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa dziecka

Błogosławiona Karolino Kózka, która jesteś patronką naszej parafii miej w opiece całą naszą wspólnotę parafialną. Miej w szczególnej opiece moją rodzinę i wypraszaj jej u Boga potrzebne łaski. Spraw abym tak jak ty chętnie pomagała swoim rodzicom i była wrażliwa na potrzeby innych ludzi. Błogosławiona Karolino wypraszaj mi dar pilnej nauki i gorliwej modlitwy. Spraw za wstawiennictwem Matki Najświętszej, abym wyrosła na dobrego człowieka i była przykładem dla innych. Amen.

Justyna kl. V

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwy za wst. św. Peregryna

(patron chorych na raka)

 

Święty Peregrynie, dałeś nam przykład do naśladowania bo jako chrześcijanin byłeś oddany miłości, jako Serwita byłeś wierny w służbie, jako pokutnik pokornie uznawałeś swój grzech, dotknięty - cierpliwie znosiłeś cierpienie. Oręduj za nami u Ojca Niebieskiego abyśmy jak Ty, oddani, pokorni i cierpliwi mogli otrzymać od Jezusa Chrystusa łaskę, o którą prosimy.

 

 

* * * * *

 

O święty Peregrynie, Ty, którego zwano „potężnym” i „cudownym pracownikiem” z powodu licznych cudów, które otrzymywałeś od Boga dla tych, którzy uciekali się do Ciebie. Przez tak wiele lat znosiłeś na swym własnym ciele chorobę rakową, która niszczy samą istotę naszego jestestwa, i który uciekłeś się do Źródła wszelkiej łaski, gdy człowiek był już bezsilny.

     Zostałeś wyróżniony wizją Chrystusa, który zszedł z Krzyża by Cię uzdrowić. Proś Boga i Matkę Boską o uzdrowienie dla tych chorych, których powierzamy Tobie. Wsparci w ten sposób przez Twe potężne wstawiennictwo będziemy śpiewać Bogu, teraz i na wieki, pieśń wdzięczności za Jego wielką dobroć i miłosierdzie.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwy za wst. św. Dominika Savio

Święty mój patronie Dominiku Savio jesteś moim pełnym chwały obrońcą. W trudach swoich kroczyłeś śladami Jezusa, a przez ukryte swe życie i cnoty, przez czystość, pokorę i żarliwość najbliższy jesteś Maryi.

     Od dawna poświęciłem się tobie, ale jeszcze niczego godnego ciebie nie uczyniłem i wstyd mi nazywać ciebie swoim, bo zasłużyłeś na naśladowców odznaczających się wielką czystością zamiarów i wielką stanowczością.

 

     Święty Dominiku Savio roztocz, więc nade mną opiekę. Czuwaj nade mną, nie dozwól, abym wlókł się opieszale, wyjednaj mi łaskę niezbędną do sprostania moim obowiązkom abym mógł czynić postępy we wszystkich cnotach: w wierze, nadziei i miłości, w roztropności i męstwie, sprawiedliwości i umiarkowaniu, a również w pokorze, w czystości, w hojności, w łagodności, i w prawdomówności.

 

     Przewodniku dusz, który tak wiele serc zwróciłeś ku Bogu, módl się za mnie. Amen.

 

 

* * * * *

     Umiłowany święty Dominiku Savio oddaję się w twoje ręce i przez miłość Jezusa, która ciebie wybrała i uczyniła świętym, błagam cię, abyś modlił się za mnie, aby On, jak ciebie przywiódł do nieba, tak i mnie w czasie odpowiednim do nieba zabrał.

     Przeto proszę cię, abyś mi wyjednał siedem wielkich darów, które będą czyniły moje serce ochoczym i zdolnym do wiary i cnoty. Proś dla mnie o dar mądrości, abym wolał niebo od ziemi i odróżniał prawdę od fałszu; o dar rozumu, który utrwali w mym umyśle tajemnice Jego Słowa; o dar rady, abym umiał znajdować właściwą drogę wśród wszystkich zawiłości życia; o dar męstwa, aby wszystkimi moimi wysiłkami kierowało szczere pragnienie chwały Bożej; o dar pobożności, abym pobożny był i skupiony; i o dar bojaźni Bożej, abym wśród wszystkich spływających na mnie błogosławieństw zachował równowagę i okazywał nabożną cześć.

 

     Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 

 

* * * * *

 

     Boże, źródło wszelkiego dobra, Ty w świętym Dominiku Savio dałeś młodzieży przedziwny przykład miłości i czystości. Dozwól również nam, swoim dzieciom, wzrastać w radości i miłości, aż do miary wielkości według pełni Chrystusa. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI