Boże Narodzenie

K

 

 

 

Śliczna Panienka

 

Śliczna Panienka Jezusa zrodziła,

Monarchę świata w żłobie położyła.

O żłobie, żłobie! Tronie Najwyższego,

W tobie spoczęło zbawienie grzesznego.

 

Matka Najświętsza zalewa się łzami,

Gdy Dziecię zziębłe tuli pieluszkami.

O nędzo, nędzo! Jakżeś mi jest droga.

Kiedy osłaniasz Syna Stwórcy, Boga.

 

O Boże wielki, umysł mój za mały,

By pojął wszystko, co wyroki chciały.

O Panie, Panie! Jakżeś niepojęty,

Jakież Twe prawa, jakiż rozkaz święty?

 

 

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

S. Wybór kolęd

w

Q