Boże Narodzenie

K

 

 

Pospieszcie pastuszki

 

Pośpieszcie pastuszki z piosneczki!

Pośpieszcie pastuszki!

Pośpieszcie pastuszki, do stajeneczki!

Pośpieszcie pastuszki!

Zaśpiewajmy Jezusowi, zaśpiewajmy Dzieciątkowi.

 

Zjawionemu na niskości,

Chwała Mu na wysokości

Chwała, chwała, na wysokości

Zaśpiewajmy Jezusowi, zaśpiewajmy Dzieciątkowi.

 

A w samym Twym narodzeniu,

Boże, Boże niezmierzony

W tym pasterskim prostym pieniu

Bądź na wieki pochwalony.

Zaśpiewajmy Jezusowi, zaśpiewajmy Dzieciątkowi.

 

 

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

P. Wybór kolęd

w

Q