Boże Narodzenie

K

 

 

Polorum Regina (Hiszpania - łacina średniowieczna)

 

Ref. Polorum Regina omnium nostra

Stella mattutina delle scellera.

 

1. Ante partu virgo Deo gravida.

 

Ref. 2. Semper per mancisti inviolata

Stella mattutina delle scelera.

 

2. Et in partu virgo Deo fecunda.

 

3. Et post partum virgo Mater enixa.

 

Ref. Królowo wszystkich narodów i nasza,

Gwiazdo poranna, usuń nasz brud.

 

1. Będąc Dziewicą przed poczęciem,

za sprawą Boga stałaś się brzemienna.

 

Ref. 2. Zawsze pozostałaś nienaruszona,

Gwiazdo poranna, usuń nasz brud.

 

2. Będąc Dziewicą i przy poczęciu, zrodziłaś Boga.

 

3. Będąc Dziewicą i po poczęciu, stałaś się Matką

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

P. Wybór kolęd

w

Q