Boże Narodzenie

 

 

Pójdźmy wszyscy do stajenki...

 

E fis gis fis E E4 E E4

Pójdźmy wszyscy do stajenki,

E fis gis fis E E4 E E7

do J e z u s a i Panienki!

fis H7 E cis7

Powitajmy maleńkiego

H7 fis H7 E E7(E)

i Maryję, Matkę Jego.

Witaj, Jezu ukochany,

od Patryarchów czekany.

Od Proroków ogłoszony,

od narodów upragniony.

 

Witaj, Dziecineczko w żłobie,

wyznajemy Boga w Tobie.

Coś się narodził tej nocy,

byś nas wyrwał z czarta mocy.

 

Witaj, Jezu nam zjawiony;

witaj, dwakroć narodzony,

raz z Ojca przed wieków wiekiem,

a teraz z Matki człowiekiem.

 

Któż to słyszał takie dziwy?

Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,

Ty łączysz w Boskiej Osobie

dwie natury różne sobie.

 

O szczęśliwi pastuszkowie,

któż radość waszą wypowie!

Czego Ojcowie żądali,

wyście pierwsi oglądali.

 

O Jezu, nasze kochanie,

czemu nad niebios mieszkanie

przekładasz nędzę, ubóstwo,

i wyniszczasz swoje Bóstwo?

 

Miłości to Twojej dzieło

z miłości początek wzięło.

Byś nas zrównał z Aniołami,

poniżasz się między nami.

 

Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię.

niech Cię kochamy nad życie;

niech miłością odwdzięczamy

miłość, której doznawamy.

 

Święta Panno, Twa przyczyna

niech nam wyjedna u Syna,

by to Jego narodzenie

zapewniło nam zbawienie.

 

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

K

P. Wybór kolęd

w

Q