Boże Narodzenie

K

 

 

Pan z nieba i z łona Ojca

 

Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi,

oto się z Maryi dziś Jezus rodzi;

łaski przynosi temu, kto prosi,

odpuszcza grzechy, daje pociechy;

o Panie nasz święty, cud niepojęty!

 

Przystąpmy do Tego z swymi prośbami,

którego oczęta spłynęły łzami;

niech łaska, Boże, Twoja wspomoże,

zlituj się, Panie, oddal karanie

od nas grzesznych ludzi, gdy trąba wzbudzi!

 

Pamiętaj na dobroć! Co się to stało,

żeś przyjął z Maryi, Bóg, ludzkie ciało?

Panna nosiła, Panna powiła,

prości pasterze czcili Cię szczerze,

monarchy witali, gdy Cię poznali.

 

O Panie! Tyś z Ojca, Tyś światło z Boga,

ubogiś i Matka Twoja uboga

te czynią kroki Boskie wyroki,

aby stworzony człowiek korony

dostąpił przez Ciebie i mieszkał w niebie.

 

 

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

P. Wybór kolęd

w

Q