P. Spontaniczne

Modlitwa o dobre przyjęcie

 Panie, pomóż mi być przyjacielem

wszystkich, Przyjacielem oczekującym

bez znużenia, przyjmującym z dobrocią,

dającym z miłością, słuchającym bez znudzenia,

dziękującym z radością. Przyjacielem,

którego zawsze można znaleźć,

gdy go się potrzebuje.

 

Pomóż mi ofiarować innym bezinteresowną

przyjaźń, promieniować radosnym pokojem,

Twoim pokojem, o Panie.

 

Spraw, bym był gotów wspierać i przyjmować

zwłaszcza najsłabszych i pokrzywdzonych.

W ten sposób będę mógł pomagać innym

i być bliżej Ciebie, panie łagodności.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa poranna

 Boże dziękuję Ci za szczęśliwą noc,

za to, że znowu obudziłem się do życia.

 

Błogosław mi i pomóż,

żeby to był dobry dzień.

Proszę Cię, Boże, który jesteś

Miłością, bym był podobny

do Ciebie.

 

Bym był dobry dzisiaj i zawsze.

Bym był dobry zwłaszcza dla wszystkich

w domu i w pracy.

 

Strzeż mnie, żebym komuś krzywdy

nie zrobił. Daj, żeby życie moje

było radością dla mnie i dla wszystkich,

z którymi mam kontakt przez cały

dzień aż do wieczora.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa poranna II

Panie, do Ciebie wołam o wschodzie słońca,

Pomóż mi modlić się i zebrać myśli;

Sam nie jestem w stanie.

Wewnątrz mnie jest ciemność, ale u Ciebie jest światło,

Jestem samotny, ale Ty mnie nie opuszczasz,

Jestem małoduszny, ale u Ciebie znajdę pomoc,

Jestem niespokojny, ale w Tobie jest pokój,

Jestem pełen goryczy, ale Ty jesteś cierpliwy,

Nie rozumiem dróg Twoich, ale Ty wiesz, która droga jest właściwa

dla mnie.

 

Ojcze w Niebie,

Tobie chwała i dziękczynienie za spokój nocy,

Tobie chwała i dziękczynienie za nowy dzień,

Tobie chwała i dziękczynienie za Twą dobroć i wierność, które

okazałeś mi dotychczas.

Wyświadczyłeś mi wiele dobrego, spraw, bym umiał przyjąć w pokorze

doświadczenia z rąk Twoich,

Ty nie włożysz na moje barki więcej, niż mógłbym unieść,

Ty sprawiasz, że wszystkie wydarzenia służą jak najlepiej Twoim

dzieciom.

 

Panie, Jezu Chryste,

Ty byłeś biedny i udręczony, schwytany i opuszczony, tak jak ja,

Ty znasz całą ludzką nędzę,

Ty zostajesz ze mną, gdy nie ma przy mnie żadnego człowieka,

Ty nie zapominasz o mnie i szukasz mnie,

Chcesz bym Cię rozpoznał i nawrócił się do Ciebie,

Panie, słyszę Twoje wołanie i idę za nim.

Pomóż mi!

 

Duchu Święty,

Daj mi wiarę,

Która ratuje mnie przed zwątpieniami i przywarami,

Daj mi miłość do Boga i ludzi,

Która tłumi wszelką nienawiść i każdą gorycz,

Daj mi nadzieję,

Która wyzwala mnie ze strachu i zrezygnowania.

Naucz mnie poznawać Jezusa i czynić Jego wolę.

 

Trójjedyny Boże,

Mój Stwórco i mój Zbawicielu,

Do Ciebie należy ten dzień, moje życie jest w Twoich rękach.

Święty miłosierny Boże,

Mój Stwórco i mój Zbawicielu,

Mój Sędzio i mój Wybawco,

Ty znasz mnie i moje drogi, i wszystko, com uczynił.

Ty bez względu na osobę nienawidzisz zła i karzesz je na tym i na

tamtym świecie.

Tym, którzy szczerze o to proszą, odpuszczasz grzechy,

A dobro kochasz i nagradzasz je na tym świecie pocieszonym

sumieniem, a w życiu wiecznym koroną sprawiedliwości.

Przed Tobą myślę o moich najbliższych.

O moich współwięźniach i o tych, którzy czynią w tym domu swą

trudną powinność.

Panie, zmiłuj się,

I pozwól mi w tym czasie tak żyć, bym mógł odpowiedzieć za to przed

Tobą i ludźmi.

Panie, cokolwiek przyniesie ten dzień ? niech imię Twoje będzie

błogosławione!

 

Dietrich Bonhoeffer

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Dzięki Ci Panie Jezu

Dzięki Ci Jezu że tu jestem,

że mogę kochać wszystkich całym sercem

a nade wszystko kochać Ciebie

 

Dzięki Ci Panie za ten dzień

w którym zakwitła moja dusza

 

Dzięki Ci za moje małe wielkie szczęście

Za to że jestem i za to że Ci ufam!

 

Dzięki Ci Boże że jesteś

Ty który jesteś cichy i bosy

Ty który jesteś doskonały

I który słuchasz mojego głosu

 

Dzięki ze Boże Panie mój

że mogę wierzyć w Twoje słowa

na znak wierności przyjmij mnie

i moją miłość chciej zachować

 

Dzięki Ci Panie Jezu mój

że wciąż pochylasz się nade mną

dziś czuje dotyk Twój i ciepło

kiedy podajesz mi dłoń świętą

 

Jestem tutaj i przyrzekam

wielbić do końca to co dałeś

a dałes przecieć mi tak wiele

i nieskończenie mnie pokochałes

 

Katarzyna Spólnik

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Błogosławieństwo...

Niech Bóg będzie zawsze przed Tobą,

aby Ci pokazać właściwa drogę.

 

Niechaj Bóg będzie zawsze obok ciebie,

aby cię trzymać w swoich ramionach

i cię ochraniać.

 

Niechaj Bóg będzie zawsze za tobą,

aby cię zachować od ciosów złych ludzi.

 

Niechaj Bóg będzie zawsze pod tobą,

aby cię pochwycić, gdy upadniesz i

wyciągnąć cię z matni.

 

Niechaj Bóg będzie zawsze w tobie,

aby cię pocieszyć, gdy ogarnie cię smutek.

 

Niechaj Bóg będzie zawsze dookoła ciebie,

aby cię obronic,gdy inni atakują.

 

Niechaj Bóg będzie zawsze ponad tobą,

aby ci błogosławić.

 

Tak niech ci błogosławi dobry Bóg

 

Amen

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI