Boże Narodzenie

K

 

 

O Jezu, nasz Zbawicielu

 

O Jezu, nasz Zbawicielu,

Jedyny Odkupicielu,

przed wieki z Ojca zrodzony,

z Matki w czasie narodzony!

 

Śliczna Ojcowska jasności,

nadziejo ludzkiej słabości!

Skłoń uszy Twe litościwe

na prośby nasze troskliwe.

 

Wspomnij, Zbawicielu, sobie,

żeś naszej ludzkiej osobie

równe ciało wziął z Rodzicy,

Niepokalanej Dziewicy.

 

To dzień Twego narodzenia

do wszego mówi stworzenia,

żeś sam z tronu Ojcowskiego

przyszedł dla zbawienia mego.

 

Przeto dziś niebo wykrzyka,

wesołość z morza wynika,

ziemia z niezmierną radością,

cieszy się Twoją bytnością.

 

My też, przez Cię odkupieni

i krwią Twoją oczyszczeni,

pamiątkę dziś w nowym pieniu

czynim Twemu Narodzeniu.

 

Bądź, Jezu, wiecznie chwalony,

z Panny czystej narodzony,

wieczna chwała Ojcu Twemu,

i z Nim Duchowi Świętemu.

 

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

O. Wybór kolęd

w

Q