Boże Narodzenie

K

 

 

Noc nadeszła pożądana

 

Noc nadeszła pożądana

W tysiąc gwiazd jasnych przybrana

Sen spoczynkiem troski słodził

Wtem się Jezus nam narodził

 

Duchów świętych grono całe

Śpiewa w górze Panu chwałę

Ludziom radość oznajmuje

I ziemi pokój zwiastuje

 

W złocisty obłok przywdziane

Jaką w nocy czyni zmianę

A gdy światłość wokół toczy

Wtem je straż pasterzy zoczy

 

A skoro to straż spostrzegnie

Żwawo do stajni przybiegnie

Widzieć Dziecię narodzone

Ubogo w żłób położone

 

Choć w pieluszki owinione

Za Pana jednak uczczone

Bo każdy w Nim poznać może

Ulubione Dziecię Boże

 

Jaką radość i nadzieję

Niebo na ziemię nam leje

Jak nas Ojciec umiłował

Kiedy nam syna darował

 

Dawszy nam Bóg Syna Swego

Da też co jest zbawiennego

Jego miłość nieskończona

Niechaj będzie uwielbiona

 

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

N. Wybór kolęd

w

Q