Boże Narodzenie

K

 

 

Niepojęte dary dla nas daje

 

Niepojęte dary dla nas daje

dzisiaj z nieba Ojciec łaskawy,

gdy się Wieczne Słowo Ciałem staje,

mocą swojej cudownej sprawy.

Nędze świata precz odmiata

a płaczliwe jęczenia,

w dźwięków głosy pod niebiosy

i w wesele zamienia;

skąd dziś wszyscy weseli

wyśpiewują Anieli:

 

Ref. Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,

a na ziemi pokój ludowi!

 

Patriarchów świętych upragnione

spełniły się oczekiwania.

Kiedy Słowo z Panny narodzone

dopełniło wszystkich żądania.

Gwiazda nowa Jakubowa

wypuściła promienie,

ciemne błędy gasząc wszędy,

światła czyni zjawienie.

Skąd dziś każdy z Anioły wyśpiewuje wesoły:

 

Ref. Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,

a na ziemi pokój ludowi!

 

Już prorockich przepowiedzeń skutki

odmieniły świat cały mile.

Oddalając uprzykrzone smutki,

przywróciły wesołe chwile.

Wszędy echo brzmi z pociechą,

że z daru Zbawiciela

upewnienie o zbawienie

dopełniło wesela.

Więc z niebieskimi szyki

wydajmy dziś okrzyki:

 

Ref. Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,

a na ziemi pokój ludowi!

 

Niebo dzisiaj z ziemią połączone,

wyśpiewuje wdzięczności pienie,

dzięki Bogu czyni nieskończone

za zjawione ludziom Zbawienie.

Radość nasza z Mesyasza

i wszystkiemu stworzeniu,

że Pan chwały śmierci strzały

skruszył w swym narodzeniu.

Brzmijże, świecie, wesoło,

wydaj rozgłos wokoło:

 

Ref. Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,

a na ziemi pokój ludowi!

 

Aby człowiek Bogiem był nazwany,

Jego postać Bóstwo przybrało,

by nie brząkał niewoli kajdany,

Słowo Ojca Ciałem się stało.

Sługa z Pana, ach, odmiana!

Niesłychane przykłady,

by z wdzięczności dla miłości

człowiek w Boga szedł ślady.

Więc niech pienia odgłosy

idą aż pod niebiosy:

 

Ref. Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,

a na ziemi pokój ludowi!

 

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

N. Wybór kolęd

w

Q