Boże Narodzenie

K

 

 

Niechaj będzie głośno wszędzie

 

Niechaj będzie głośno wszędzie, z narodzenia Pana.

Niech stworzenie wyda pienie, witając Hetmana.

 

Witaj Jezu, Zbawicielu,

witaj nasz Odkupicielu,

witaj, witaj nasz Królu.

 

Niech brzmią głosy pod niebiosy, niech muzyka płynie;

z Aniołami mieszkańcami w niebieskiej krainie:

 

witaj, z Panny narodzony,

witaj w żłobie położony,

witaj, witaj nasz Zbawco.

 

Kto więc zdoła, niech wesoła brzmi z ust jego chwała

Jezusowi Chrystusowi, a niech będzie stała!

I Maryi wsze stworzenie

niech zanuci głośne pienie:

witaj, witaj Maryjo!

 

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

N. Wybór kolęd

w

Q