Boże Narodzenie

K

 

 

Narodził się nam Zbawiciel...

Narodził się nam Zbawiciel.

Jezus Chrystus. Odkupiciel,

w Betlejem, żydowskim mieście,

z Panny Maryi czystej.

Maryja, Panienka czysta,

porodziła Jezu Chrysta;

Tegoż w pieluszki powiła

a do żłobu włożyła.

 

Gdy pasterze w nocy paśli,

stanął przy nich Anioł jasny.

Widząc taką jasność Boską,

bali się trwogą wielką.

 

Rzekł im anioł: „Nie bójcie się,

ale się z tego weselcie!

narodził się Zbawiciel wam,

Który nazwan Chrystus Pan”.

 

Tedy Anieli śpiewali

a wielkim głosem wołali.

„Chwała Bogu z takiej łaski

w niebie na wysokości!”

 

Chwała, chwała, Chryste, Tobie

z Ojcem, z Duchem Świętym w niebie,

żeś się dla nas tak uniżył,

a lud swój wyswobodził.

 

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

N. Wybór kolęd

w

Q