Boże Narodzenie

K

 

 

Narodził się Jezus w stajni ubogi

Narodził się Jezus w stajni ubogi.

Uniżył majestat, chociaż Pan srogi.

Będąc Synem Najwyższego,

Nie miał miejsca godniejszego

Swojej Osobie, swojej Osobie.

 

W stajni z bydlętami gospodą, staje,

Ubogim pastuszkom w pole znać daje;

Wszyscy się ze snu porwali,

Skoro światłość oglądali

Ponad Betlejem, ponad Betlejem.

 

A gdy usłyszeli anielskie pienie,

Że się narodziło ludzkie zbawienie,

Krzyknął jeden na drugiego:

Pójdźmy oglądać nowego

Gościa na ziemi, Gościa na ziemi.

 

A gdy pastuszkowie pokłon oddali,

Wcielonemu Bogu powinszowali,

Potem kładli swoje dary:

Przyjmij od nas te ofiary,

Jezu nasz drogi, Jezu nasz drogi!

 

 

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

N. Wybór kolęd

w

Q