Boże Narodzenie

K

 

 

Narodził się Jezus Chrystus

1. Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli,

chwałę Mu na wysokości nucą anieli:

 

Gloria, gloria in excelsis Deo!

Gloria, gloria in excelsis Deo!

 

2. Na kolana wół i osioł przed Nim klękają,

Jego swoim Stworzycielem, Panem uznają.

 

Gloria...

 

3. Pastuszkowie przybiegają na znak im dany,

cześć oddają i witają Pana nad Pany.

 

Gloria...

 

4. Trzej Królowie przyjechali z wielkimi dary,

złoto, mirra i kadzidło, oto ofiary.

 

Gloria...

 

5. I my także chwałę dajmy Dzieciątku temu,

jako Panu nieba, ziemi, Zbawcy naszemu.

 

Gloria...

 

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

N. Wybór kolęd

w

Q