M. Litanie do świętych
i błogosławionych

Litania do św. Alojzego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Opiekunko świętego Alojzego, módl się na nami

Święty Alojzy, ukochany Synu Maryi,

Św. Alojzy, wierny sługo Ojca Przedwiecznego,

Św. Alojzy, świątynio Ducha Świętego,

Św. Alojzy, wierny naśladowco Jezusa,

Św. Alojzy, gorący miłośniku Ukrzyżowanego,

Św. Alojzy, gorliwy czcicielu Najśw. Sakramentu,

Św. Alojzy, miłością ku Najświętszemu Sercu Jezusa zawsze gorejący,

Św. Alojzy, wspaniałomyślny wzgardzicielu świata,

Św. Alojzy, piękny przykładzie doskonałości,

Św. Alojzy, wzorze pokory,

Św. Alojzy, miłośniku ubóstwa,

Św. Alojzy, lilio czystości,

Św. Alojzy, aniele w ciele ludzkim,

Św. Alojzy, pokutniku niewinny,

Św. Alojzy, wzorze umartwienia,

Św. Alojzy, ozdobo skromności

Św. Alojzy, ofiaro miłości bliźniego,

Św. Alojzy, wzorze prawdziwej pokuty,

Św. Alojzy, kwiecie anielskiej czystości,

Św. Alojzy, patronie i wzorze chrześcijańskiej młodzieży,

Św. Alojzy, opiekunie uczących się,

Św. Alojzy, dobry doradco w wyborze stanu,

Św. Alojzy, ozdobo Tow. Jezusowego,

Św. Alojzy, światło Kościoła świętego,

Św. Alojzy, wielki cudotwórco,

Św. Alojzy, dzielny Patronie wszystkich Twych czcicieli.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

 

V. Módl się za nami, święty Alojzy.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do św. Andrzeja Boboli

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Św. Andrzeju Bobolo,

Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,

Św. Andrzeju, pobożny czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny,

Św. Andrzeju, prawdziwy synu świętego Ignacego,

Św. Andrzeju, Ducha Bożego pełny,

Św. Andrzeju, miłością Boga i bliźnich pałający,

Św. Andrzeju, w cichości i pokorze Bogu oddany,

Św. Andrzeju, z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony,

Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,

Św. Andrzeju, apostole Polesia,

Św. Andrzeju, naczynie wybrane przez Boga ku nawróceniu odszczepieńców,

Św. Andrzeju, nauczycielu dziatek i prostaczków,

Św. Andrzeju, groźbami i katuszami w wierze niezachwiany,

Św. Andrzeju, wśród mąk najokropniejszych cierpliwy,

Św. Andrzeju, krwawa ofiaro za jedność wiary,

Św. Andrzeju, palmą męczeństwa i apostolską koroną zdobny,

Św. Andrzeju, po zgonie nieskazitelnością ciała uwielbiony,

Św. Andrzeju, wielkimi cudami przez Boga wsławiony,

Św. Andrzeju, chlubo narodu naszego,

Św. Andrzeju, ozdobo Towarzystwa Jezusowego,

Św. Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski,

Św. Andrzeju, wielki Patronie odrodzonej Ojczyzny.

 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

V. Módl się za nami święty Andrzeju.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do św. Anny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Anno,

Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny,

Święta Anno, służebnico Ojca Przedwiecznego,

Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego,

Święta Anno, świątynio Ducha Świętego,

Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi,

Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzności Bożej,

Święta Anno, miłością Bożą pałająca,

Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast,

Święta Anno, przykładzie wiernych żon,

Święta Anno, wzorze wszystkich matek,

Święta Anno, cicha i pokorna,

Święta Anno, Matko sprawiedliwa,

Święta Anno, wzorze wychowania dzieci d1a Boga,

Święta Anno, wzorze cichego życia domowego,

Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości,

Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary,

Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości,

Święta Anno, nadziejo chorych i nieszczęśliwych,

Święta Anno, obrono sierot i wdów,

Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych,

Święta Anno, ucieczko błądzących,

Święta Anno, opiekunko żniwnych pól,

Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga.

 

Prosimy Cię, święta Anno:

 

Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, wysłuchaj nas święta Anno

Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała,

Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała,

Abyś podróżujących od wypadków zachowała,

Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała,

Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

V. Módl się za nami, święta Anno,

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do św. Antoniego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święty Antoni Padewski, módl się na nami

Święty Antoni przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus,

Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej,

Święty Antoni, wierny sługo świętego Franciszka,

Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,

Święty Antoni, perło ubóstwa,

Święty Antoni, lilio czystości,

Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa,

Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego,

Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,

Święty Antoni, wzorze miłości Bożej,

Święty Antoni, zwierciadło cnoty,

Święty Antoni, kapłanie według Serca Bożego,

Święty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo,

Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,

Święty Antoni, apostole dusz ludzkich,

Święty Antoni, bojowniku wiary,

Święty Antoni, nauczycielu prawdy,

Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii,

Święty Antoni, nawracający grzeszników,

Święty Antoni, pogromco występków,

Święty Antoni, aniele pokoju,

Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów,

Święty Antoni, zwycięzco serc,

Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,

Święty Antoni, postrachu złych duchów,

Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,

Święty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubione,

Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,

Święty Antoni, święty całego świata,

Święty Antoni, ozdobo zakonu Serafickiego,

Święty Antoni, wesele dworu niebieskiego,

Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

V: Módl się za nami święty Antoni.

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do św. Barbary

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas - Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami

 

Abyś Nam bez Sakramentów świętych schodzić z tego świata nie dopuściła, przyczyń się za nami

Abyś nam ulżenie chorób i cierpliwość w nich uprosiła,

Abyś nam zjednała łaskę ostateczną,

Abyś nam konającym przytomną byłą,

Abyś się za nami przyczyniła na sądzie Boskim,

Abyś nas od śmierci wiecznej wyprosiła,

Abyś po śmierci nam i wszystkim braciom i siostrom bractwa odpoczynek wieczny zjednała,

Abyś dusz naszych, wszystkich braci i sióstr naszych od mąk czyśćcowych zachowanie wybłagała,

Przez zasługi Twoje,

Przez boleść Twoją w męczeństwie okrutnym przyjętą,

Przez niewinną śmierć Twoją,

Przez zasługę, za pomocą której Chrystus Cię nawiedził i uzdrowił,

Przez wszelkie dobroczynności Chrystusowe; uczynione dla Ciebie,

Przez wszelakie ku Bogu chęci Twoje,

Wielce uwielbiona przez Boga.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

 

V: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do św. Ojca Dominika

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Królowo Różańca Świętego,

Święty Patriarcho Dominiku,

Imieniem Pańskim uprzywilejowany,

Przez Matkę Bożą synem nazwany,

Światło Kościoła Bożego,

Oświecenie świata całego,

Pochodnio wiary gorejąca,

Gwiazdo od wieków jaśniejąca,

Heroldzie słowa Bożego,

Różo cierpliwości,

Zbawienia ludzkiego pragnący,

Męczeństwa pożądający,

Mężu ewangeliczny,

Przykładzie głębokiej pokory,

Miłośniku posłuszeństwa,

Naśladowco Chrystusowego ubóstwa,

Filarze zakonności,

W cnoty wszelkie bogaty,

Żarliwy kaznodziejo,

Zwiastunie świętej ewangelii,

Chorób ciała i duszy lekarzu doskonały,

Opiekunie ubogich i strapionych,

Niezmordowany chwalco Maryi,

Krzewicielu Różańca Świętego,

Z niewinności życia Aniele,

Zakonów trzech mądry Założycielu,

W nawracaniu dusz gorliwy Apostole,

W głoszeniu nauki Jezusowej wierny Ewangelisto,

W umartwieniu ciała przedziwny męczenniku,

Wielością cnót chwalebny Wyznawco,

Światłem nauki prawdziwy Doktorze,

Czystością duszy i ciała niewinna Dziewico,

Zasługami potężny przed Bogiem nasz Ojcze, Nauczycielu i Wodzu,

Abyśmy wiernie Ciebie naśladowali,

Abyśmy zbawieniu ludzkiemu służyli,

Abyśmy cnotami przed światem jaśnieli,

Abyśmy Kościołowi świętemu użyteczni byli,

Abyśmy w niewinności żyli,

Abyśmy za Twoją przyczyną od wszelkich błędów i nieprawości wolni byli,

Abyśmy od nagłej i niespodziewanej śmierci byli zachowani,

Abyśmy łaski ostatecznej dostąpili,

Abyśmy w godzinie śmierci do chwały wiekuistej przyjętej zostali,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami święty Ojcze Dominiku!

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych!

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do świętej Elżbiety

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Franciszku Seraficki,

Święta Elżbieto Węgierska,

Od dzieciństwa miłująca Boga całym sercem,

Rozmiłowana w Ewangelii i nią żyjąca,

Złączona z Chrystusem przez modlitwę i miłość,

Wierna córko świętego Franciszka,

Niezrównana naśladowczyni Biedaczyny z Asyżu,

Gardząca przepychem świata,

Mistrzyni modlitwy i ofiary,

Obdarzona łaską mistycznej modlitwy,

Wrażliwa na nędzę i niedolę ludzką,

Usługująca ubogim i cierpiącym,

Całe mienie rozdająca potrzebującym,

Postami i pokutą wyniszczająca swe ciało,

Prześladowana przez rodzinę męża,

W krytycznej chwili obdarzona cudem róż,

Dziękująca Bogu za cierpienia i krzywdy,

Wzorze dobrej żony i matki,

Czuła opiekunko chorych i opuszczonych,

Pociecho ubogich i wydziedziczonych,

Matko wszystkich nędzarzy,

Niedościgniony wzorze tercjarzy,

Patronko nasza w niebie,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

W. Módl się za nami, święta Elżbieto.

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do św. Franciszka

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo Niepokalanie Poczęta, módl się za nami

Święty Franciszku Seraficki,

Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej,

Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa,

Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej,

Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych,

Święty Franciszku, znamionami Męki Jezusowej ozdobiony,

Święty Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony,

Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą,

Święty Franciszku, miłością bliźniego przepełniony,

Święty Franciszku, miłośniku pokory,

Święty Franciszku, wzorze pokuty,

Święty Franciszku, przykładzie posłuszeństwa,

Święty Franciszku, miłośniku czystości,

Święty Franciszku, dobrami świata gardzący,

Święty Franciszku, patriarcho ubogich,

Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych,

Święty Franciszku, założycielu trzech Zakonów,

Święty Franciszku, bojowniku Chrystusowy,

Święty Franciszku, pogromco szatana,

Święty Franciszku, filarze Kościoła świętego,

Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej,

Święty Franciszku, tarczo wojujących za prawdę,

Święty Franciszku, zwycięzco złości świata,

Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich,

Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących,

Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy,

Święty Franciszku, dzielny orędowniku u Boga,

Święty Franciszku, święty nasz Ojcze.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami święty Ojcze Franciszku.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do św. Franciszka

(wesja II)

 

Panie, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, za trzydzieści srebrników sprzedany, módl się nad nami

Święta Maryjo, Królowo Zakonu Serafickiego,

Święty Józefie, Patronie życia ukrytego,

Święty Franciszku, Ojcze Seraficki,

Posłany Kościołowi do odnowy życia chrześcijańskiego,

Mały w oczach własnych, a do wielkich rzeczy przeznaczony,

Opuszczający wszystko, aby pozyskać Chrystusa,

Święty Franciszku, pogrążony w kontemplacji tajemnic Zbawiciela,

Seraficzną miłością w Bogu rozmiłowany,

Do głębi przejęty duchem Chrystusa,

Odnowę życia opierający na Ewangelii świętej,

Święty Franciszku, spotykający Chrystusa w każdym człowieku,

Wzywający wszystkich do życia wiarą i miłością,

Pragnący męczeństwa dla wzrostu Królestwa Bożego,

Podejmujący dalekie podróże dla ratowania zabłąkanych,

Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro,

Apostołujący przykładem życia więcej niż słowem,

Zdobywający serca prostotą i mocą Ewangelii,

We wszystkich stworzeniach widzący moc i dobroć Boga,

Święty Franciszku, rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Chrystusa,

W każdym ucisku opływający w duchową radość,

W ciele swoim noszący znamiona Męki Zbawiciela,

Chlubiący się tylko z krzyża Jezusa Chrystusa,

Święty Franciszku, wyniszczony gorliwością o chwałę Bożą,

Żyjący wiecznie w pamięci wdzięcznych pokoleń,

Niezliczonych synów i córek chwalebny Ojcze,

Święty Franciszku, możny orędowniku przed Bogiem.

 

Abyśmy należycie cenili łaskę powołania do życia ewangelicznego, uproś nam u Boga

Abyśmy sumiennie wypełniali obowiązki swego stanu,

Abyśmy nigdy nie ustawali w miłowaniu Chrystusa Ukrzyżowanego,

Abyśmy bliźnich pociągali do Boga słowem, przykładem i modlitwą,

Abyśmy do końca wytrwali w radosnej służbie Bogu i bliźnim jako wolne dzieci Boże,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

W. Błogosławieni ubodzy w duchu.

O. Albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do świętego Jana z Dukli

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami.

Święty Franciszku z Asyżu,

Święty Janie Kapistranie, założycielu Prowincji Zakonu Braci Mniejszych w Polsce,

Święty Janie z Dukli, wierny naśladowco Chrystusa,

Święty Janie, rozmiłowany w krzyżu Chrystusowym,

Święty Janie, wielki czcicielu Najświętszej Maryi Panny,

Święty Janie, wierny synu świętego Franciszka,

Święty Janie, prawdziwa ozdobo Kościoła Chrystusowego,

Święty Janie, mężu żywej wiary,

Święty Janie, zawsze pełen chrześcijańskiej nadziei,

Święty Janie, głoszący swym życiem cnotę Bożej miłości,

Święty Janie, wzorze pokory i ubóstwa,

Święty Janie, przykładzie czystości i posłuszeństwa,

Święty Janie, o wzorowym życiu i obyczajach,

Święty Janie, wzorze miłości Boga i bliźniego,

Święty Janie, śpieszący z nieustanną pomocą potrzebującym,

Święty Janie, głęboki i niestrudzony w rozważaniu tajemnic Bożych,

Święty Janie, przykładzie żarliwej modlitwy i kontemplacji,

Święty Janie, apostole Królestwa Bożego,

Święty Janie, hojny szafarzu sakramentów świętych,

Święty Janie, gorliwy i wytrwały spowiedniku,

Święty Janie, żarliwy kaznodziejo pokutny,

Święty Janie, pomagający zagubionym w odnalezieniu właściwej drogi życia,

Święty Janie, pragnący męczeństwa z miłości ku Bogu,

Święty Janie, wielki cudotwórco,

Święty Janie, obdarzony łaską uzdrawiania chorych,

Święty Janie, pocieszycielu smutnych i płaczących,

Święty Janie, prowadzący do jedności wyznawców Chrystusa,

Święty Janie, szczególny opiekunie Dukli i Lwowa

Święty Janie, patronie naszego narodu,

Święty Janie, prowadzący skłóconych do pojednania i pokoju,

Święty Janie, ozdobo wyznawców Chrystusa,

Święty Janie, wskazujący drogę do niebieskiej ojczyzny,

Święty Janie, nasz szczególny patronie za życia i po śmierci,

Święty Janie, chlubo Zakonu Braci Mniejszych,

Święty Janie, klejnocie Prowincji Ojców Bernardynów,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

W. Módl się za nami, święty Janie z Dukli.

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do św. Józefa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie,

Przesławny potomku Dawida,

Światło Patriarchów,

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy Obrońco Chrystusa,

Głowo Najświętszej Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najczystszy,

Józefie najroztropniejszy,

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło cierpliwości,

Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,

Ozdobo życia rodzinnego,

Opiekunie dziewic,

Podporo rodzin,

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych,

Patronie umierających,

Postrachu duchów piekielnych,

Opiekunie Kościoła świętego,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

W. Ustanowił go panem domu swego.

O. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

"Krótka" Litania

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

 

Patronie zaskoczonych niespodzianą wieścią,

co przerasta jak drzewo wiele niższe trawy - módl się za nami

 

Patronie zmęczonych daremnym stukaniem do ciepłych domów,

drzwi pozamykanych,

 

Patronie uciekających po nocy pośpiesznie i wygnańców,

co żyją latami wśród obcych,

 

Patronie zatroskanych o przyszłość swych dzieci,

 

Patronie strwożonych, tak jak Ty, proroctwem,

 

Patronie zwykłych szarych ludzi, cierpliwie pogodnych,

ze spracowanymi, biednymi rękami, bezsłownie wiernych,

 

Patronie łagodny,

 

Święty Józefie - módl się za nami!

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do św. Jana Nepomucena

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Janie, Nepomucenie,

Święty Janie, łzami i prośbami rodziców w starości od Najśw. Panny wyproszony,

Święty Janie, niebieską światłością przy narodzeniu Twoim uczczony,

Święty Janie, bogobojnych rodziców jedyna pociecho i wesele,

Święty Janie, gorliwy sługo ołtarza Pańskiego,

Święty Janie, męża apostolskiego wzorze,

Święty Janie, jasna pochodnio Kościoła Pańskiego,

Święty Janie, czyste zwierciadło spowiedników,

Święty Janie, jałmużniku szczodrobliwy,

Święty Janie, jeszcze w kolebce Najśw. Panny oblubieńcze,

Święty Janie, krasomówco najświetniejszy,

Święty Janie, kaznodziejo najżarliwszy,

Święty Janie, pilny pasterzu dusz Krwią Jezusową odkupionych,

Święty Janie, pobudko grzeszników do pokuty,

Święty Janie, prawdziwy wzorze świątobliwości,

Święty Janie, naczynie nie zmazanej piękności,

Święty Janie, duchem prorockim napełniony,

Święty Janie, sekretu Spowiedzi świętej stróżu nie przełamany,

Święty Janie, milczenia Sakramentalnego większy niż życia własnego miłośniku,

Święty Janie, stateczności kapłańskiej diamencie nie skruszony,

Święty Janie, niewinności panieńskiej u złośliwego świata trwały obrońco,

Święty Janie, w niebezpieczeństwach sławy i honoru Opiekunie,

Święty Janie, nowy w cudach Boskich doznań Patronie,

Święty Janie, w dłoniach szlachetnych nieoszacowany klejnocie,

Święty Janie, nasz wielki Patronie,

Święty Janie, nasz możny przyczyńco u Boga.

 

Bądź nam miłościw - przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas, Panie.

 

Od wszego złego, wybaw nas Panie

Od grzechu każdego,

Od wszelkiego zgorszenia,

Od wszelkiego złego zrozumienia,

Od niesławy świata,

Od śmierci wiecznej,

Od świętokradzkiej spowiedzi,

Od niebezpieczeństwa ciała i duszy,

Od ucisku sumienia,

Od odwlekania pokuty świętej,

Od wszelkiego kłamstwa i fałszu,

Od fałszywych braci i zdradliwych przyjaciół,

Od przewrotnego towarzystwa,

Od wyjawienia sekretów,

Od zaniedbania powinności,

Przez zelżywe na śmierć krzyżową skazanie,

Przez haniebne z łotrami porównanie,

Przez pośmiewisko od faryzeuszów zadane,

Przez gorzką śmierć Twoją,

Przez przyczyny i zasługi świętego Jana Nepomucena,

W dzień sądu Twego.

 

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył,

Abyś nam grzechów odpuszczenie dać raczył,

Abyś cześć świętego Jana Nepomucena pomnażać raczył,

Abyś przez pamięć wszystkich jego zasług nam łatwe i łaskawe ucho dać raczył.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

 

K. Módl się za nami, święty Janie Nepomucenie.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do świętego Ludwika

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Święty Ludwiku, zrodzony z pobożnych rodziców,

Święty Ludwiku, wychowany w bojaźni Bożej i miłości chrześcijańskiej,

Święty Ludwiku, wzorze męża i ojca rodziny,

Święty Ludwiku, łączący pobożność z nauką,

Święty Ludwiku, pomnażający w swym życiu dary natury i łaski Bożej,

Święty Ludwiku, prawdziwy wzorze cnót chrześcijańskich

Święty Ludwiku, swym życiem naśladujący Chrystusa,

Święty Ludwiku, dla którego miłość była najwyższym prawem,

Święty Ludwiku, wierny sługo Chrystusa Króla,

Święty Ludwiku, wzorze chrześcijanina i władcy,

Święty Ludwiku, opierający rządy krajem na Bożych przykazaniach,

Święty Ludwiku, z miłością rządzący swymi poddanymi,

Święty Ludwiku, stróżu najczujniejszy sprawiedliwych ustaw,

Święty Ludwiku, zwalczający zło moralne w swym kraju,

Święty Ludwiku, gardzący dostojeństwem i doczesnym bogactwem,

Święty Ludwiku, unikający pychy i zaszczytów tego świata,

Święty Ludwiku, hojny rozdawco swoich bogactw,

Święty Ludwiku, prawdziwy obrońco chwały Bożej,

Święty Ludwiku, przez posty i umartwienie ciała prawdziwy męczenniku,

Święty Ludwiku, miłujący zbawienie dusz ludzkich bardziej niż własne życie,

Święty Ludwiku, wzorze bogomyślności,

Święty Ludwiku, szczodrobliwością najhojniejszy,

Święty Ludwiku, w miłości Boga najżarliwszy,

Święty Ludwiku, hojny fundatorze wspaniałych świątyń,

Święty Ludwiku, z dobrocią i miłością przygarniający ubogich,

Święty Ludwiku, założycielu domów opieki dla chorych i ubogich,

Święty Ludwiku, nawiedzający szpitale i usługujący chorym,

Święty Ludwiku, wielki jałmużniku i żywicielu ubogich,

Święty Ludwiku, opiekunie wdów i sierot,

Święty Ludwiku, żyjący w pełni duchem świętego Franciszka,

Święty Ludwiku, założycielu klasztorów dla Braci Mniejszych i Sióstr Klarysek,

Święty Ludwiku, Patronie tercjarzy franciszkańskich,

Święty Ludwiku, pełen dobroci wobec nieprzyjaciół,

Święty Ludwiku, walczący o Grób Jezusa Chrystusa,

Święty Ludwiku, wyznający Imię Chrystusa nawet w niewoli pogańskiej,

Święty Ludwiku, nawracający niewiernych do wiary chrześcijańskiej,

Święty Ludwiku, jako pielgrzym wędrujący do Ziemi Świętej,

Święty Ludwiku, cieszący się szacunkiem wśród innowierców,

Święty Ludwiku, nazwany przez muzułmanów królem sprawiedliwym,

Święty Ludwiku, chlubo Kościoła świętego,

Święty Ludwiku, orędowniku i patronie królestwa francuskiego,

Święty Ludwiku, który wszystkim do Ciebie się uciekającym upraszasz ratunek u Boga,

Święty Ludwiku, za którego przyczyną wierni przy Twoim grobie doznawali cudownego uleczenia,

We wszystkich naszych uciskach, przyczyną Twoją ratuj nas, święty Ludwiku.

My grzeszni, którzy się pod Twoją opiekę uciekamy, przyczyną Twoją ratuj nas, święty Ludwiku.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

W. Módl się za nami, święty Ludwiku.

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do św. Maksymiliana

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święty Maksymilianie, módl się za nami

Wielki miłośniku Boga,

Nieustraszony rycerzu Niepokalanej,

Apostole Niepokalanej Pośredniczki łask,

Założycielu Rycerstwa Niepokalanej,

Apostole Cudownego Medalika,

Mężny szerzycielu królestwa Niepokalanej,

Wzorze życia zakonnego,

Pragnący śmierci męczeńskiej,

Gorliwy apostole Japonii,

Pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych,

Zdobywco dusz dla Niepokalanej,

Ukazujący ludziom ideał życia,

Miłośniku modlitwy,

Wzorze niezachwianej ufności,

Pociągający ludzi dobrocią i radością,

Pragnący nawrócenia grzeszników,

Pragnący zjednoczenia w Kościele wszystkich wyznawców Chrystusa,

Pragnący nawrócenia pogan,

Kochający bliźnich dla Boga,

Miłośniku umartwienia i pokuty,

Przykładzie posłuszeństwa,

Miłośniku ubóstwa i prostoty,

Wzorze anielskiej czystości,

Obrońco dobrych obyczajów,

Głosicielu odrodzenia narodu polskiego,

Obrońco wiary świętej,

Apostole prasy katolickiej,

Apostole dobrego przykładu,

Wzorze znoszenia cierpień,

Przykładzie przebaczenia wrogom,

Umacniający współwięźniów na duchu,

Ofiarujący swe życie za rodzinę,

Śpieszący z kapłańską posługą skazańcom,

Męczenniku Oświęcimia,

Chlubo polskiej ziemi,

Wsławiony po całym świecie,

Wielki nasz orędowniku w niebie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.

 

K. Módl się za nami święty Maksymilianie.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do świątobliwej Wandy Malczewskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Bożą Rodzicielko,

Święta Wando od dzieciństwa ukochana przez Pana Jezusa,

Święta Wando Powiernico Matki Bożej,

Święta Wando zaszczycona przez całe życie rozmową z Panem Jezusem

i Najświętszą Maryją Panną,

Święta Wando szerzycielko Adoracji Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie,

Święta Wando serdeczna Przyjaciółko Więźnia Miłości w Świętym Tabernakulum,

Święta Wando mająca największe zamiłowanie do rozmyślania Męki Pańskiej,

Święta Wando w dzieciństwie już poświęcająca się na służbę Panu Bogu,

Święta Wando gardząca zabawami,

Święta Wando udarowana cierpieniami Krzyża w piątki Wielkiego Postu,

Święta Wando opatrująca chorych i cierpiących,

Święta Wando czuwająca troskliwie przy łożu umierających,

Święta Wando szczególna opiekunko ludu wiejskiego,

Święta Wando jednająca zwaśnionych małżonków,

Święta Wando przykładzie czystości dla dziewic,

Święta Wando wzorze pracowitości z pobożnością zjednoczonej,

Święta Wando wielki i piękny przykładzie pożytecznego żywota dla niezamężnych panien,

Święta Wando Nauczycielko czystej miłości Ojczyzny,

Święta Wando przepowiadająca karę Boża dla ciemiężycieli Polski,

Święta Wando Opiekunko ubogich i sierot,

Święta Wando pierwsza swe imię pogańskie świętością swego życia na święte

i chrześcijańskie zamieniająca,

Święta Wando wzorze posłuszeństwa i pokory.

 

Bądź nam miłościwą - przez miłość dla Pana Jezusa,

Bądź nam miłościwą - przez uwielbienie do Najświętszej Maryi Panny,

Bądź Orędowniczką Ojczyzny - przez cześć dla wszystkich Świętych.

 

Abyś zgodę i jedność w narodzie polskim uprosić raczyła u Pana Boga,

wyproś nam to świątobliwa Wando Nepomuceno!

Abyś wyjednała u Jezusa naszego Króla naszego katolickie i mądre rządy dla kraju,

Abyś złośliwe zamysły sąsiadom Ojczyzny udaremnić raczyła,

Abyś Ojczyznę naszą ustawicznie polecała Królowej Polski Niepokalanie Poczętej,

Abyś cześć Najświętszego Sakramentu w narodzie polskim utrwaliła,

Abyś nawrócenie grzesznikom i odszczepieńcom uprosiła,

Abyś nam samym Ducha pokoju wyjednała,

Abyś nas do Ojczyzny Niebieskiej, gdzie sama cieszysz się wieczną radością doprowadziła.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami świątobliwa Wando Nepomuceno.

W. Aby Pan Bóg raczył wysłuchać prośby naszej.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do św. Judy Tadeusza

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Św. Boża Rodzicielko,

Królowo Apostołów,

Św. Judo Tadeuszu,

Św. Judo, chwalebny Apostole,

Św. Judo, gorliwy wyznawco,

Św. Judo, prawdziwy przyjacielu Chrystusa,

Św. Judo, wierny sługo Boży,

Św. Judo, na opowiadanie Ewangelii powołany,

Św. Judo, niezmordowany głosicielu słowa Bożego,

Św. Judo, miłość Bożą w duszach ludzkich rozniecający,

Św. Judo, w obronie wiary św. śmiało występujący,

Św. Judo, przykładem życia chrześcijańskiego będący,

Św. Judo, prześladowanie dla wiary św. cierpiący,

Św. Judo, krwią swoją wiarę św. stwierdzający,

Św. Judo, szczególny Patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych,

Św. Judo, Orędowniku możny,

Abyśmy z grzechów naszych powstali,

Abyśmy szczerze pokutowali,

Abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli,

Abyśmy w cnocie postępowali,

Abyśmy w jedności i zgodzie żyli,

Abyśmy w wierze niezachwianie trwali,

Abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli,

Abyśmy nigdy w rozpacz nic wpadli,

Abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzali,

Abyśmy sami od jedności Kościoła Katolickiego nie odstąpili,

Abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli,

Abyśmy po przejściu życia doczesnego z Tobą się połączyli.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do św. Kamila

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Święty Kamilu,

Ojcze ubogich i sierot,

Patronie chorych i szpitali,

Pocieszycielu strapionych,

Świecący przykładzie prawdziwej miłości bliźniego,

Gorliwy pracowniku dla zbawienia dusz nieśmiertelnych,

Ozdobo Kościoła Katolickiego,

Kapłanie według serca Bożego,

Wielki pokutniku zbłądzeń twojej młodości,

Serafinie świętej miłości,

Czcicielu krzyża świętego,

Wielki dobrodzieju ludzkości,

Jasno świecąca gwiazdo świętości,

Wierny sługo Najśw. Panny Maryi,

Wielki czcicielu pięciu ran świętych,

Dobrotliwy nasz pośredniku u tronu Bożego,

We wszystkich potrzebach naszych,

W cierpieniach i dolegliwościach,

W pokusach i walkach życia,

We wszystkich utrapieniach naszych,

W godzinie śmierci naszej,

Który miałeś pałające żądanie umrzeć w służbie chorych,

Który żarliwej modlitwie się oddawałeś,

Który w cierpieniach i doświadczeniach Bogu się wiernie poddawałeś,

Który prawdziwie apostolskie życie prowadziłeś,

Który błogosławioną śmiercią żywot zakończyłeś.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.

 

V. Módl się za nami św. Kamilu.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do świętej Klary

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami,

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święta Matko Klaro,

Przez Boga objawiona światu przed narodzeniem,

Przez Chrystusa nazwana światłem świata,

W młodości wybrana na służbę Bogu,

Porzucająca świat dla Chrystusa,

Klejnocie Jezusa i Maryi,

Miłująca Chrystusa Cierpiącego,

Wielbicielko Przenajświętszego Sakramentu,

Uczczona obecnością Jezusa i Maryi,

Matko wielu dziewic zakonnych,

Wraz z siostrami przyjęta przez Jezusa pod opiekę,

Otrzymująca błogosławieństwo Ojca Świętego,

Niewzruszona w wierze,

Ugruntowana w nadziei,

Płonąca miłością seraficzną,

Lilio anielskiej czystości,

Zwyciężająca pokusy ciała,

Gardząca bogactwami i marnością światową,

Miłująca najwyższe ubóstwo,

Perło posłuszeństwa,

Wzorze głębokiej pokory,

Zwierciadło zakonnej doskonałości,

Promieniejąca na świat swoją świętością,

Zaszczycona darem proroctwa,

Sławna cudami,

Odważna pogromicielko złych duchów,

Najukochańsza córko świętego Ojca Franciszka,

Gorliwa naśladowczyni Biedaczyny z Asyżu,

Ukochana Siostro Braci Mniejszych,

Ozdobo Zakonu Serafickiego,

Uczestniczko niebieskiej chwały,

Orędowniczko nasza przed Bogiem.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

W. Módl się za nami, święta Klaro.

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do św. Stanisława Kostki

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Królowo wyznawców, módl się za nami

Święty Stanisławie, miłością Boską zawsze pałający,

Święty Stanisławie, gorliwy czcicielu Najśw. Sakramentu Ołtarza,

Święty Stanisławie, ukochany synu Najśw. Maryi Panny,

Święty Stanisławie, pobożny sługo św. Barbary,

Święty Stanisławie, łaskawy obrońco konających,

Święty Stanisławie, wybrana ozdobo Tow. Jezusowego,

Święty Stanisławie, mężny siebie samego zwycięzco,

Święty Stanisławie, dzielny pogromco duchów piekielnych,

Święty Stanisławie, wspaniałomyślny wzgardzicielu świata,

Święty Stanisławie, niewzruszona wśród prześladawania opoko,

Święty Stanisławie, jaśniejące zwierciadło nabożeństwa,

Święty Stanisławie, doskonały wzorze posłuszeństwa,

Święty Stanisławie, mistrzu skromności i świątobliwości,

Święty Stanisławie, piękny kwiecie czystości,

Święty Stanisławie, gorliwy w dopełnianiu powołania Boskiego,

Święty Stanisławie, zwycięzco własnych zmysłów,

Święty Stanisławie, któryś świętej ze chrztu niewinności aż da śmierci dochował,

Święty Stanisławie, którego aniołowie niebiescy Ciałem Najświętszym karmili,

Święty Stanisławie, któremu Maryja Dziecię Jezus na ręku złożyła,

Święty Stanisławie, któryś nieprzyjaciela dusz znakiem krzyża św. odpędził,

Święty Stanisławie, któryś godzinę śmierci swej przepowiedział,

Święty Stanisławie, którega sława wielkiej świątobliwości słynie po całym świecie,

Święty Stanisławie, któryś ojczyznę swoją z różnych przygód i niebezpieczeństw wyratował,

Święty Stanisławie, opiekunie młodzieży niewinnej.

 

Abyśmy cnoty Twoje naśladawali, uproś nam u Boga

Abyśmy bez Sakramentów świętych z tego świata nie schodzili,

Abyśmy natchnieniom Boskim powolnymi byli,

Abyśmy pokusy czarta, świata i ciała zwyciężali,

Abyśmy zawsze bogobojnie żyli,

Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

 

V. Módl się za nami św. Stanisławie,

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do św. Tarsycjusza

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami. módl się za nami

Matko Zbawiciela, módl się za nami.

Królowo Męczenników, módl się za nami.

Święty Tarsycjuszu, odważny męczenniku - módl się za nami,

Święty Tarsycjuszu, obrońco Najświętszego Sakramentu,

Święty Tarsycjuszu, miłośniku Eucharystii,

Święty Tarsycjuszu, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu,

Święty Tarsycjuszu, wierny sługo Chrystusa Eucharystycznego,

Święty Tarsycjuszu, przykładzie odwagi i poświęcenia,

Święty Tarsycjuszu, nad swój wiek roztropny i bohaterski,

Święty Tarsycjuszu, wzorze dla chrześcijańskiej młodzieży,

Święty Tarsycjuszu, młodzieńcze czysty,

Święty Tarsycjuszu, lilio czystości,

Święty Tarsycjuszu, wzorze odwagi,

Święty Tarsycjuszu, ofiaro Boskiej miłości,

Święty Tarsycjuszu, zwycięzco samego siebie,

Święty Tarsycjuszu, młody apostole,

Święty Tarsycjuszu, wzorze ofiarnej służby,

Święty Tarsycjuszu, pocieszycielu czekających na śmierć,

Święty Tarsycjuszu, pomocy konających,

Święty Tarsycjuszu, ozdobo Kościoła Chrystusowego,

Święty Tarsycjuszu, patronie ludzi młodych,

Święty Tarsycjuszu, patronie pełniących służbę przy Ołtarzu Pana,

Święty Tarsycjuszu, patronie ministrantów,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.

 

K. Módl się za nami święty Tarsycjuszu.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do św. Rity

(święta od spraw beznadziejnych)

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami

Święty Augustynie,

Święta Moniko,

Święta Rito,

Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,

Pocieszycielko zasmuconych,

Obrono i ucieczko opuszczonych,

Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,

Przykładzie łagodności i pokory,

Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,

Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,

Ozdobo zakonu augustiańskiego,

Różo miłości,

Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,

Oblubienico Jezusa cierpiącego,

Święta Rito, cierniem z korony Jezusa zraniona,

Święta Rito, raną na czole ozdobiona,

Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Bożą,

Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona,

Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa,

Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,

Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana,

 

Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie

Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,

Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,

Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,

Abyśmy Jego wolą zawsze wypełniali,

Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,

Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,

Abyśmy Twoje cnoty naśladowali,

 

We wszystkich prośbach, wspomagaj nas, Panie

We wszystkich niebezpieczeństwach,

We wszystkich potrzebach i uciskach,

W każdym smutku i przeciwności,

W krzyżu i cierpieniu,

W godzinę śmierci,

 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu

- przepuść nam, Panie.

 

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej

- wysłuchaj nas, Panie.

 

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze

- zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami święta Rito.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do św. Rity (II)

(święta od spraw beznadziejnych)

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Maryjo,

Niepokalana Dziewico,

Królowo nieba i ziemi, módl się za nami.

Matko Serca Najświętszego,

Wszyscy święci, Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami

Święta Rito, Patronko w sprawach rozpaczliwych, módl się za nami.

Święta Rito, wzorze pokory,

Święta Rito, wzorze w zdaniu się na wolę Bożą,

Święta Rito, miłośniczko ukrzyżowanego Zbawiciela,

Święta Rito, oblubienico cierpiącego Zbawiciela,

Święta Rito, któraś z męką Chrystusową współcierpiała,

Święta Rito, ukoronowana cierniem przez anioła,

Święta Rito, któraś rany korony cierniowej na czole znosiła,

Święta Rito, któraś niezachwianie Miłosierdziu Bożemu ufała,

Święta Rito, któraś nigdy w skuteczność modlitwy nie zwątpiła,

 

Abyśmy siebie samych zaprzeć się umieli, uproś nam Święta Rito

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana,

Abyśmy nieprzyjaciół naszego zbawienia pokonać umieli,

Abyśmy umieli zdać się na wolę Bożą,

Abyśmy złe skłonności nasze poskromić umieli,

Abyśmy wiarę niezachwianą w sercu zachowali,

Aby serca gorliwością o chwałę Bożą pałały,

Abyśmy anielską cnotę czystości umiłowali,

Abyśmy bliźnich naszych w Bogu umiłowali,

Aby Bóg Miłosierny wielkich świętych w naszej ojczyźnie wzbudzić raczył,

 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu

- przepuść nam, Panie.

 

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej

- wysłuchaj nas, Panie.

 

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze

- zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami Święta Rito.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

 

Litania do bł. Jerzego Popiełuszki

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami,

Błogosławiony Jerzy Męczenniku,

Odważny wyznawco Chrystusa,

Wierny świadku Ewangelii,

Zapatrzony w krzyż Zbawiciela,

Czcicielu Maryi Niepokalanej,

Oddany od dzieciństwa Bogu,

Wychowany w pobożnej rodzinie,

Gorliwy w służbie ołtarza,

Pragnący naśladować świętych,

Wierny głosowi powołania,

Apostole godności człowieka,

Obrońco nienarodzonych,

Miłosierny dla cierpiących,

Wrażliwy na los pokrzywdzonych,

Dobry pasterzu ludzi pracy,

Uczący zło dobrem zwyciężać,

Wzywający do męstwa i solidarności,

Broniący wartości ewangelicznych,

Przestrzegający przed chęcią odwetu,

Wzywający do trwania w nadziei,

Niesprawiedliwie oskarżany,

Okrutnie umęczony,

Kapłanie wierny aż do końca,

Męczenniku prawdy i wolności,

Orędowniku spraw Kościoła i narodu,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.

W. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI