L. Litanie

Litania do Anioła Stróża

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami

Święty Aniele, stróżu mój,

Święty Aniele, przewodniku mój,

Święty Aniele, doradco mój,

Święty Aniele, opiekunie mój,

Święty Aniele, miłośniku mój,

Święty Aniele, duchowy bracie mój,

Święty Aniele, nauczycielu mój,

Święty Aniele, pasterzu mój,

Święty Aniele, pomocniku mój,

Święty Aniele, pocieszycielu mój,

Święty Aniele, patronie mój,

Święty Aniele, obrońco mój,

Święty Anie1e, wodzu mój,

Święty Aniele, zachowawco mój,

Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego,

Święty Aniele, oświecicielu mój.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chrysta eleison, Kyrie eleison.

 

V. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.

R. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

 

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do Ducha Świętego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty rozumu,

Duchu Święty rady,

Duchu Święty męstwa,

Duchu Święty umiejętności,

Duchu Święty pobożności,

Duchu Święty bojaźni Bożej,

Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,

Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,

Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,

Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,

Od zatwardziałości serca,

Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,

Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od potępienia wiekuistego,

Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,

Przez Twoje przyjście w językach ognistych,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył,

Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,

Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,

Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,

Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,

Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,

Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,

Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,

Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

W. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.

O. I odnów we mnie moc ducha.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

 

Litania do Dzieciątka Jezus

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Dzieciątko Jezus - usłysz nas.

Dzieciątko Jezus - wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami

Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,

Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,

Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,

Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,

Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,

Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich,

Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,

Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,

Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę,

żłóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli,

Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów,

Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,

Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości.

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

 

Od niewoli grzechowej, wybaw nas Boskie Dzieciątko

Od złości światowej,

Od pożądliwości ciała,

Od pychy żywota,

Przez pokorne narodzenie Twoje,

Przez chwalebne objawienie się Twoje,

Przez ofiarowanie się Twoje,

Przez niewinność Twoją,

Przez prostotę Twoją,

Przez posłuszeństwo Twoje,

Przez łagodność Twoją,

Przez pokorę Twoją,

Przez miłość Twoją.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus

 

K. Będę się radował w Panu.

W. Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do Imienia Maryi

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Maryjo, której Imię od wieków przez Boga jest wybrane, módl się na nami

Maryjo, której Imię przybliżają starotestamentalne symbole i figury

Maryjo, której Imię znaczy: Bóg z rodzaju mego,

Maryjo, której Imię wskazuje na królewską i macierzyńską godność

Maryjo, której Imię stało się źródłem wielorakich łask dla ludzkości

Maryjo, której Imię objawia światu wszechmoc i dobroć Bożą,

Maryjo, której Imię zwiastuje grzesznikom Boże miłosierdzie,

Maryjo, której Imię wielbi niebo, ziemia i całe stworzenie,

Maryjo, której Imię przewyższa imiona patriarchów i proroków,

Maryjo, której Imię jest świętsze od imion wszystkich Świętych,

Maryjo, której Imię rodzice Joachim i Anna zawsze szanowali,

Maryjo, której Imię Archanioł Gabriel z miłością pozdrowił,

Maryjo, której Imię Święty Józef z pokorą wymawiał,

Maryjo, której Imię wzbudziło radość w sercu krewnej Elżbiety,

Maryjo, której Imię sam Jezus czcił i wysławiał,

Maryjo, której Imię błogosławią ludzie dobrej woli,

Maryjo, której Imię adorują w niebie aniołowie i święci,

Maryjo, której Imię poraża złe moce i duchy piekielne,

Maryjo, której Imię jest drogowskazem na ścieżkach zbawienia,

Maryjo, której Imię umacnia wiarę wątpiących,

Maryjo, której Imię przywraca nadzieję zrozpaczonym,

Maryjo, której Imię uczy pięknej miłości i ofiarnej służby.

 

Dla Imienia Maryi, przepuść nam Panie.

Dla Imienia Maryi, wysłuchaj nas Panie.

Dla Imienia Maryi, zmiłuj się nad nami Panie.

 

Dla Imienia Maryi, w chwilach pokus i załamań, ratuj nas Panie

Dla Imienia Maryi, w chwilach niepowodzeń i porażek,

Dla Imienia Maryi, w czasach cierpień i udręk,

Dla Imienia Maryi, w stanach duchowych lenistwa i bezczynności,

Dla Imienia Maryi, w okresach prób i doświadczeń,

Dla Imienia Maryi, w każdym momencie życia naszego,

Dla Imienia Maryi, w godzinie śmierci naszej,

Dla Imienia Maryi, od nieposłuszeństwa natchnieniom i woli Bożej, zachowaj nas Panie

Dla Imienia Maryi, od marnotrawienia łaski Bożej,

Dla Imienia Maryi, od lekceważenia łaski Bożej,

Dla Imienia Maryi, od fałszywego pojmowania wolności,

Dla Imienia Maryi, od wad, nałogów i złych skłonności,

Dla Imienia Maryi, od pożądliwości ciała, oczu i pychy żywota,

Dla Imienia Maryi, od wszelkiego zła i przeciwności losu.

 

V. Módl się za nami Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa.

R. Abyśmy przez chwalę Twojego Imienia oddawali cześć samemu Bogu.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

 

Litania do Matki Boskiej Piekarskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Matko Słowa Bożego, zmiłuj się nad nami

Matko Łaski Bożej,

Matko wzajemnego przebaczenia,

Matko Kościoła,

Matko nadziei,

Matko wolności,

Matko hutników,

Matko rolników,

Matko wszystkich ludzi pracy,

Matko pielgrzymów i wygnańców,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Przewodniczko w ciemnościach,

Obrono upokorzonych,

Siło słabych,

Odwago cierpiących,

Piekarska Pani - cudami słynąca,

Piekarska Pani - oparcie ludu śląskiego,

Piekarska Pani - chroniąca niedzielę Bożą i naszą,

Piekarska Pani - umacniająca trwałość naszych rodzin,

Opiekunko inwalidów,

Opiekunko więźniów,

Opiekunko ludzkich praw i godności człowieka,

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami

Święta Panno nad Pannami, módl się za nami

 

Weź w opiekę Ojca świętego, naszych biskupów i kapłanów,

zakony i wszystkich wiernych, prosimy Cię Matko

Weź w opiekę Śląsk i Polskę całą,

Weź w opiekę nas i nasze rodziny,

Przybliż swojego Syna tym, którzy w Niego nie wierzą,

Abyśmy nie grzeszyli przeciw miłości Boga i bliźniego,

Abyśmy nigdy nie odeszli od Ciebie i Syna Twego,

Aby każda spowiedź prawdziwie jednała nas z Bogiem i ludźmi,

Abyśmy zawsze godnie przyjmowali Najświętszy Sakrament,

Abyśmy chronili wszelkie życie, także życie dzieci nienarodzonych,

Abyśmy wyrzekli się pijaństwa i złych skłonności,

Abyśmy w godziwych i zdrowych warunkach żyć mogli,

Abyś budowę nowych kościołów wyjednać nam raczyła,

Abyś nas u Swego wizerunku co roku w licznych rzeszach gromadzić raczyła,

Abyś w godzinę śmierci wsparciem nam była,

Abyśmy nigdy nie poddali się zwątpieniu i rozpaczy,

Abyśmy kiedyś z Tobą mogli oglądać Boga,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

 

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Kyrie elejson, Kyrie elejson.

Chryste elejson, Chryste elejson.

Kyrie elejson, Kyrie elejson.

Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.

Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący

się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.

 

Matko pięknej miłości, módl się na nami

Matko miłosierdzia,

Matko litości i łaski,

Matko ofiarności i dobroci,

Matko poświęcenia i służby,

Wszechmocy błagająca,

Szafarko Bożego miłosierdzia,

Ucieczko grzeszników i winowajców,

Wspomożycielko głodnych i spragnionych,

Schronienie bezdomnych i tułaczy,

Opiekunko ubogich i uciśnionych,

Obrończyni wdów i sierot,

Drogowskazie błądzących i zagubionych,

Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,

Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,

Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,

Ostojo cierpiących i konających.

 

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania.

Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.

Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.

 

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny

dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże

Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji

uczestnictwa w zbawczym planie Boga,

Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią

Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,

Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla

ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,

Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie

za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,

Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu

Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,

Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u

Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,

Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym

i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,

Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie

z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,

Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia

ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,

Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas

orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.

W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do Miłosierdzia Bożego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufam Tobie

Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,

Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,

Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,

Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,

Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,

Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,

Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,

Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,

Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,

Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,

Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,

Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,

Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,

Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,

Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników,

Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych,

Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych,

Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących,

Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,

Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,

Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,

Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,

Miłosierdzie Boże, pokoju konających,

Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,

Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,

Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,

Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów.

 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu

- przepuść nam, Panie.

 

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej

- wysłuchaj nas, Panie.

 

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze

- zmiłuj się nad nami.

 

K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.

W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.

Jezu, odblasku Ojca,

Jezu, jasności światła wiecznego,

Jezu, królu chwały,

Jezu, słońce sprawiedliwości,

Jezu, Synu Maryi Panny,

Jezu, najmilszy,

Jezu, przedziwny,

Jezu, Boże mocny,

Jezu, Ojcze na wieki,

Jezu, wielkiej rady zwiastunie,

Jezu, najmożniejszy,

Jezu, najcierpliwszy,

Jezu, najposłuszniejszy,

Jezu, cichy i pokornego serca,

Jezu, miłośniku czystości,

Jezu, miłujący nas,

Jezu, Boże pokoju,

Jezu, dawco życia,

Jezu, cnót przykładzie,

Jezu, pragnący dusz naszych,

Jezu, Boże nasz,

Jezu, ucieczko nasza,

Jezu, Ojcze ubogich,

Jezu, skarbie wiernych,

Jezu, dobry pasterzu,

Jezu, światłości prawdziwa,

Jezu, mądrości przedwieczna,

Jezu, dobroci nieskończona,

Jezu, drogo i życie nasze,

Jezu, wesele Aniołów,

Jezu, królu Patriarchów,

Jezu, mistrzu Apostołów,

Jezu, nauczycielu Ewangelistów,

Jezu, męstwo Męczenników,

Jezu, światłości Wyznawców,

Jezu, czystości Dziewic,

Jezu, korono wszystkich Świętych

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

 

Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu

Od grzechu każdego,

Od gniewu Twego,

Od sideł szatańskich,

Od ducha nieczystości,

Od śmierci wiecznej,

Od zaniedbania natchnień Twoich,

Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,

Przez Narodzenie Twoje,

Przez Dziecięctwo Twoje,

Przez najświętsze Życie Twoje,

Przez trudy Twoje,

Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,

Przez krzyż i opuszczenie Twoje,

Przez omdlenie Twoje,

Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,

Przez Zmartwychwstanie Twoje,

Przez Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,

Przez radości Twoje,

Przez chwałę Twoją.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,

Serce Jezusa, świątynio Boga,

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,

Serce Jezusa, zelżywością napełnione,

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,

Serce Jezusa, włócznią przebite,

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

W. Jezu cichy i pokornego serca.

O. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do Najświętszej Maryi Panny

(Dominikańska)

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, nieszczęśliwych nadziejo i utrapionych słodkie pocieszenie, módl się na nami

Najświętsza Matko Chrystusa,

Bogurodzico Dziewico,

Najczystsza z Matek,

Matko nienaruszona,

Ze wszystkich dziewic najpierwsza,

Zawsze Dziewico,

Łaski Bożej pełna,

Córo Króla wiekuistego,

Matko i Oblubienico Chrystusa,

Świątynio Ducha Świętego,

Święta Maryjo, niebios Królowo,

Pani Aniołów,

Drabino do Boga,

Bramo Raju,

Matko nasza i Pani,

Prawdziwa nadziejo nasza,

Matko nasza,

Zaufanie wszystkich wierzących,

Święta Maryjo, pełna miłości Boga,

Władczyni nasza,

Źródło słodyczy,

Matko miłosierdzia,

Matko Księcia nad wiekami,

Matko rządząca najszczerzej,

Matko głęboko wierząca,

Zmartwychwstanie nasze,

Święta Maryjo, wszelkiego stworzenia odnowienie,

Światła wiekuistego Rodzico,

Któraś nosiła Stwórcę wszechświata,

W której Słowo Ciałem się stało,

Komnato skarbu Bożego,

Rodzicielko Sprawcy wszechrzeczy,

Tajemnic Bożych Powiernico,

Wybawicielko nasza prawdziwa,

Święta Maryjo, skarbie wierzących,

Najpiękniejsza Pani,

Tęczo pełna radości,

Matko prawdziwego wesela,

Drogo nasza do Pana,

Orędowniczko nasza,

Święta Maryjo, gwiazdo na niebie najjaśniejsza,

Nad księżyc światlejsza,

Blaskiem słońce przyćmiewająca,

Matko Boga wiekuistego,

Święta Maryjo, która rozpraszasz ciemności wiecznej nocy,

Która niweczysz wyrok naszego potępienia,

Źródło prawdziwej mądrości,

Światło rzetelnej nauki,

Radości nasza bezcenna,

Upragniona nagrodo,

Pożądanie wzgórz wiekuistych,

Zwierciadło, w którym Boga oglądamy,

Nad wszystkich świętych święta,

Wszelkiej chwały najgodniejsza,

Święta Maryjo, najłaskawsza Pani,

Pocieszycielko szukających u Ciebie schronienia,

Dobroci pełna,

We wszelką słodycz obfitująca,

Wspaniałości Aniołów,

Kwiecie Patriarchów,

Pokoro Proroków,

Skarbie Apostołów,

Chwało Męczenników,

Chlubo kapłanów,

Ozdobo dziewic,

Lilio czystości,

Święta Maryjo, między niewiastami błogosławiona,

Ratunku zagubionych,

Sławo sprawiedliwych,

W Boże zamysły wtajemniczona,

Ze wszystkich kobiet najświętsza,

Najjaśniejsza Pani,

Perło Boskiego Oblubieńca,

Święta Maryjo, Pałacu Chrystusowy,

Panno niepokalana,

Świątynio Pańska,

Chwało Jerozolimy,

Radości Izraela,

Córo Boża,

Najukochańsza Oblubienico Chrystusa,

Gwiazdo morza,

Święta Maryjo, wyciągnij rękę Twoją i dotknij serc naszych, aby oświecić i wybawić nas grzeszników,

Diademie na głowie Najwyższego Króla,

Czci najgodniejsza,

Pełna wszelkiej słodyczy,

Zasługo na życie wieczne,

Bramo Królestwa Bożego,

Bramo zamknięta, a dla nas otwarta, przez którą wchodzimy do Pana,

Różo, która wiecznie kwitniesz,

Kosztowniejsza od całego świata,

Ponad skarb wszelki upragniona,

Nad niebo wyższa,

Od Aniołów czystsza,

Wesele Archaniołów,

Wszystkich świętych rozradowanie,

Czci i chwało, sławo i ufność nasza.

 

Maryjo, Córo Boża - wejrzyj na nas.

Maryjo, Córo Joachima - kochaj nas.

Maryjo, Córo Anny - daj nam spocząć po smutkach wygnania.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do Najświętszej Maryi Panny

(Loretańska)

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa,

Matko łaski Bożej,

Matko nieskalana,

Matko najczystsza,

Matko dziewicza,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko dobrej rady,

Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,

Matko Kościoła,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości

Przybytku Ducha Świętego,

Przybytku chwalebny,

Przybytku sławny pobożności,

Różo duchowa,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic

Królowo Wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo wniebowzięta,

Królowo Różańca świętego,

Królowo Rodzin,

Królowo pokoju,

Królowo Polski,

Królowo świata.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Antyfona

 

Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza,

Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj,

Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Serce Marii, niepokalane, módl się za nami

Serce Marii, łaski pełne,

Serce Marii, błogosławione między sercami,

Serce Marii, najczystsze,

Serce Marii, najpokorniejsze,

Serce Marii, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu,

Serce Marii, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu,

Serce Marii, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione,

Serce Marii, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte,

Serce Marii, utratą Jezusa wielce zasmucone,

Serce Marii, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone,

Serce Marii, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem,

Serce Marii, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite,

Serce Marii, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone,

Serce Marii, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione,

Serce Marii, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione,

Serce Marii, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione,

Serce Marii, przy Zesłaniu Ducha Św. nową łask pełnością udarowane,

Serce Marii, uzdrowienie chorych,

Serce Marii, pociecho strapionych,

Serce Marii, ucieczko grzesznych,

Serce Marii, nadziejo konających.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do Przenajświętszego Sakramentu

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i człowiek obecny, zmiłuj się nad nami

Jezu, żywy chlebie, któryś z nieba zstąpił,

Jezu, utajony Boże i Zbawicielu,

Jezu, nieustająca ofiaro nowego przymierza,

Jezu, ofiary, czci i uwielbienia najgodniejsza,

Jezu, prawdziwa ofiaro błagalna za żywych i zmarłych,

Jezu, niewinny Baranku Boży,

Jezu, Chlebie Anielski,

Jezu, pokarmie nasz najcenniejszy,

Jezu, przymierze miłości i pokoju,

Jezu, źródło łask wszelkich,

Jezu, pociecho zasmuconych,

Jezu, ucieczko grzesznych,

Jezu, wspomożycielu słabych i Obarczonych,

Jezu, lekarzu chorych,

Jezu, pokarmie w godzinie śmierci,

Jezu, szczęśliwości wybranych,

Jezu, zadatku chwalebnego zmartwychwstania.

 

Bądź nam miłościw - przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas, Panie.

 

Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej najświętszej, zachowaj nas Panie

Od wszelkich pożądliwości ciała,

Od pożądliwości oczu,

Od wszelkiej pychy,

Od wszelkich niebezpieczeństw i okazji do grzechu,

Od wszelkiej lekkomyślności umysłu,

Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim,

Od grzechu każdego,

Od śmierci wiecznej.

 

Przez najświętsze Wcielenie Twoje, wybaw nas Panie

Przez gorzką mękę i śmierć Twoją,

Przez nieskończoną miłość którąś nam okazał przez ustanowienie Najświętszego Sakramentu,

Przez Swoją najgłębszą pokorę, jakąś w poprzedzającym umywaniu nóg uczniom swoim okazał,

Przez pięć ran Twego Najświętszego Ciała, któreś za nas sobie zadać pozwolił,

Przez najdroższą Krew Twoją, którąś nam na ołtarzu zostawić raczył.

 

My, grzeszni, prosimy Ciebie, wysłuchaj nas Panie

Abyś wiarę, uszanowanie i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi

zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył,

Abyś wszelkie zbrodnie i to, co Ci, się nie podoba, w nas umarzać i z nas wykorzenić raczył,

Abyś nas w łasce Swojej zachować i umacniać raczył,

Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył,

Abyś serca nasze łaską Swoją oczyścić i poświęcić raczył,

Abyś nam skutków tego niebieskiego Najświętszego Sakramentu w obfitości doznać pozwolił,

Abyś nas przez tę tajemnicę miłości z Sobą coraz doskonalej zjednoczyć raczył,

Abyś święte pragnienie częstego pożywania Ciebie w Komunii świętej w nas wzbudzić raczył,

Abyś nam do godnego przygotowania na tę, ucztę przez prawdziwą pokutę dopomóc raczył,

Abyś nas w godzinę śmierci tym Pokarmem Niebieskim zasilić i wzmocnić raczył,

Abyś nam w godzinę śmierci na pomoc przybyć raczył,

Abyś nam łaski szczęśliwej śmierci udzielić raczył,

Abyś nas nam wieczne i chwalebne życie wskrzesić raczył,

Abyś nas wysłuchać raczył,

Synu Boży, źródło łaskawości i miłosierdzia.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

 

V. O Święta uczto, w której Chrystusa pożywamy i pamiątka męki Jego uczczona.

R. Dusza łaską napełniona, a nam zadatek przyszłej szczęśliwości udzielan bywa.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do wszystkich świętych

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl(cie) się za nami

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Michale,

Święty Gabrielu,

Święty Rafale,

Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie,

Wszystkie święte Duchy niebieskie,

Święty Janie Chrzcicielu,

Święty Józefie,

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,

Święty Piotrze,

Święty Pawle,

Święty Andrzeju,

Święty Janie,

Święty Tomaszu,

Święty Jakubie,

Święty Filipie,

Święty Bartłomieju,

Święty Mateuszu,

Święty Szymonie,

Święty Tadeuszu,

Święty Macieju,

Święty Barnabo,

Święty Łukaszu,

Święty Marku,

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści,

Wszyscy święci Uczniowie Pańscy,

Wszyscy święci niewinni Młodziankowie,

Święty Szczepanie,

Święty Wawrzyńcze,

Święty Wincenty,

Święty Wojciechu,

Święty Stanisławie,

Święci Fabianie i Sebastianie,

Święci Janie i Pawle,

Święci Kosmo i Damianie,

Święci Gerwazy i Protazy,

Wszyscy święci Męczennicy,

Święty Sylwestrze,

Święty Grzegorzu,

Święty Ambroży,

Święty Augustynie,

Święty Hieronimie,

Święty Marcinie,

Święty Mikołaju,

Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy,

Wszyscy święci Doktorowie,

Święty Antoni,

Święty Benedykcie,

Święty Bernardzie,

Święty Dominiku,

Święty Franciszku,

Święty Kazimierzu,

Wszyscy święci Kapłani i Lewici,

Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy,

Święta Mario Magdaleno,

Święta Agato,

Święta Łucjo,

Święta Agnieszko,

Święta Cecylio,

Święta Katarzyno,

Święta Anastazjo,

Święta Jadwigo,

Wszystkie święte Dziewice i Wdowy.

 

Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się za nami

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.

 

Od zła wszelkiego, wybaw nas Panie

Od grzechu każdego,

Od gniewu Twego,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,

Od sideł szatańskich,

Od ducha nieczystości,

Od piorunów i nawałnic,

Od plagi trzęsienia ziemi,

Od zarazy, głodu ognia i wojny,

Od grożących niebezpieczeństw,

Od śmierci wiecznej,

Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,

Przez Przyjście Twoje,

Przez Narodzenie Twoje,

Przez Chrzest i święty Post Twój,

Przez Krzyż i Mękę Twoją,

Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,

Przez święte Zmartwychwstanie Twoje,

Przez cudowne Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela,

W dzień sądu,

My grzeszni Ciebie prosimy.

 

Abyś nam grzechy odpuścić raczył, Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie

Abyś karanie od nas oddalić raczył,

Abyś nas do pokuty prawdziwej doprowadzić raczył,

Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować go raczył,

Abyś namiestnika apostolskiego i wszystkie duchowne stany w świętej pobożności zachować raczył,

Abyś nieprzyjaciół Kościoła Świętego upokorzyć raczył,

Abyś panującym i rządom chrześcijańskim pokój i zgodę prawdziwą dać raczył,

Abyś całej społeczności chrześcijańskiej pokój i jedność darować raczył,

Abyś wszystkich błądzących do jedności z Kościołem przywrócić i

wszystkich niewiernych do światła Ewangelii doprowadzić raczył,

Abyś nas samych w służbie Twej świętej utwierdzić i zachować raczył,

Abyś umysły nasze ku pożądaniu nieba podnieść raczył,

Abyś wszystkim dobrodziejom naszym uczynność ich wiekuistą zapłatą nagrodzić raczył,

Abyś dusze nasze, braci, krewnych i dobrodziejów naszych od potępienia wiekuistego uchronić raczył,

Abyś urodzaje ziemskie dać i zachować raczył,

Abyś wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył,

Abyś nas wysłuchać raczył Synu Boży.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste, usłysz nas - Chryste, wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

 

Ojcze nasz...

 

K. I nie wódź nas na pokuszenie.

W. Ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania dziękczynna do Matki Boskiej Częstochowskiej

Matko Boska Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski!

Stajemy przed Tobą Matko nasza, która patrzysz od sześciu

wieków z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w głębię serc

i dusz naszych. Ty z miłością pochylasz się nad polską ziemią.

Jesteś dla Narodu naszego niepojętym Znakiem łaski Boga,

przecennym darem Ojca niebieskiego. Dana jako pomoc ku obronie

Narodu naszego, trwasz wiernie i zwycięsko pośród nas.

Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła wyjednujesz nam moce

Boże przez długie wieki.

 

Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani

 

Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna,

Za to, ze obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce,

Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu,

Za to, że Ojczyznę naszą za swoje Królestwo obrałaś,

Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem na progu trzeciego Tysiąclecia,

Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu,

Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń,

Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety,

Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność,

Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli,

Za to, że wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół w Milenijnym Akcie Oddania,

Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny,

Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich ślubach Narodu,

Za to, że czuwasz nad nami przez Twój Jasnogórski Obraz w świątyniach i w domach rodzinnych,

Za to, ze jesteś dla nas Bramą Niebios.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania o męce Pańskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, za trzydzieści srebrników sprzedany, zmiłuj się nad nami

Jezu, trzykrotnie do Ojca się modlący,

Jezu, krwawy pot wylewający,

Jezu, przez Anioła umocniony,

Jezu, od Judasza pocałowaniem wydany,

Jezu, pojmany i związany,

Jezu, przed Annasza i Kajfasza stawiony,

Jezu, przez fałszywych świadków oskarżony,

Jezu, na śmierć osądzony,

Jezu, oplwany i policzkowany,

Jezu, po trzykroć przez Piotra zaprzany,

Jezu, od Heroda i żołnierzy jego wyśmiany

Jezu, w białą szatę przyodziany,

Jezu, nad Barabasza pogardzony,

Jezu, przed Piłatem niesłusznie oskarżony,

Jezu, okrutnie biczowany,

Jezu, cierniem koronowany,

Jezu, od żołnierzy oplwany,

Jezu, na śmierć krzyżową osądzony,

Jezu, krzyż ciężki dźwigający,

Jezu, do krzyża gwoździami przybity,

Jezu, z niezbożnymi łotry ukrzyżowany,

Jezu, żółcią i octem napawany,

Jezu, za krzyżujących modlący się;

Jezu, łotrowi raj obiecujący,

Jezu, Matkę swą Janowi św. polecający,

Jezu, do Ojca o ratunek wołający,

Jezu, duszę w ręce Boga Ojca oddający,

Jezu, konający i za nas umierający,

Jezu, włócznią po śmierci przebity,

Jezu, z krzyża złożony i pogrzebiony.

 

Bądź nam miłościw, odpuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

 

Od potępienia wiekuistego, wybaw nas Panie

Od wszystkiego złego,

Przez ciężką mękę swoją,

Przez śmierć i krew najświętszą Twoją,

Przez miłość, którąś nas ukochał,

Przez boleść Matki Twojej pod krzyżem stojącej.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

Wielkie ciemności się stały, gdy tłuszcza ukrzyżowała Jezusa,

a około godziny dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim:

"Boże mój; Boże mój! Czemuś mnie opuścił?"

 

Ojcze nasz...

 

W. Jezus Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci.

O. Śmierci krzyżowej.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania za zmarłych

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nim (nią), (nimi).

Bramo niebieska,

Królowo Wniebowzięta,

Święty Michale,

Święty Janie Chrzcicielu,

Święty Józefie,

Święty N. (patron zmarłego),

Wszyscy Święci i Święte Boże,

 

 

Bądź mu (jej, im) miłościw, wybaw go (ją, ich), Panie,

Od zła wszelkiego

Od cierpień w czyśćcu,

Przez Twoje Wcielenie,

Przez Twoje narodzenie,

Przez Twój chrzest i post święty,

Przez Twój krzyż i mękę,

Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,

Przez Twoje zmartwychwstanie,

Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,

Przez zesłanie Ducha Świętego,

Przez Twoje przyjście w chwale,

 

Prosimy Cię, abyś dal nam pragnienie nieba,

Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,

Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,

Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców,

Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen,

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,

Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej

Matko Odkupiciela

Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,

Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego...

racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,

w grzechach swych uwikłany,

powstać z nich pragnący.

Dziś, zgromadzeni u Twoich stóp,

Matko Chrystusa i Matko Kościoła,

raz jeszcze zwracamy się do ciebie,

aby podziękować za wszystko

coś uczyniła w ciągu tych trudnych lat

dla Kościoła, dla każdego z nas

i dla całej ludzkości.

 

Powtarzamy: Dziękujemy Ci Pani Fatimska

 

Matko Chrystusowa i Matko Kościoła - Dziś jesteśmy tutaj,

aby dziękować, żeś zawsze nas wysłuchiwała, że okazywałaś się Matką.

- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

 

Matko Misyjnego Kościoła - Idącego drogami ziemi ku trzeciemu

milenium chrześcijaństwa, dziękujemy Ci za Twoją wędrówkę z nami.

- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

 

Matko ludzi - dziękujemy Ci za nieustanną opiekę, która pozwoliła

nam uniknąć katastrof i nieodwracalnych zniszczeń, umożliwiła postęp i osiągnięcie

nowoczesnych zdobyczy społecznych.

- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

 

Matko narodów - dziękujemy Ci za niespodziewane przemiany,

które przywróciły wiarę w przyszłość narodom nazbyt już długo

pozostającym w ucisku i upokorzeniu.

- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

 

Matko życia - dziękujemy Ci za liczne znaki mówiące o tym,

że jesteś z nami, że chronisz nas przed złem i przed mocami śmierci.

- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

 

Matko życia - dziękujemy Ci Ta to, że byłaś w szczególny sposób 13 maja 1981 r

przy Janie Pawle II, który czuł przy Sobie Twoją opiekuńczą obecność.

- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

 

Matko każdego człowieka - walcząca o życie, które nie zna śmierci,

dziękujemy Ci, że wspomagasz nas w tej walce.

- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

 

Powtarzamy: Okaż, że jesteś Matką

 

Matko ludzkości odkupionej Krwią Chrystusa.

- Okaż, że jesteś Matką.

 

Matko miłości doskonałej.

- Okaż, że jesteś Matką.

 

Matko Nadziei i pokoju.

- Okaż, że jesteś Matką.

 

Święta Matko Odkupiciela.

- Okaż, że jesteś Matką.

 

Nie przestawaj okazywać, żeś jest Matką wszystkich, świat bowiem potrzebuje Ciebie.

- Okaż, że jesteś Matką.

 

Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje chwiejna i niepewna.

- Okaż, że jesteś Matką.

 

Wciąż jeszcze istnieje niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu może

zająć ateizm w innej postaci, który wychwalając wolność zmierza do

zniszczenia samych korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej.

- Okaż, że jesteś Matką.

 

Powtarzamy: Bądź nam towarzyszką drogi

 

Bądź towarzyszką drogi człowieka schyłku XX wieku.

- Bądź nam towarzyszką drogi.

 

Bądź towarzyszką drogi ludzi wszystkich kultur i ras.

- Bądź nam towarzyszką drogi.

 

Bądź towarzyszką drogi wszystkich stanów i każdego wieku.

- Bądź nam towarzyszką drogi.

 

Bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do solidarności i miłości wzajemnej.

- Bądź nam towarzyszką drogi.

 

Bądź z młodymi, bohaterami dni pokoju, które nadejdą.

- Bądź nam towarzyszką drogi.

 

Bądź towarzyszką drogi narodów, które niedawno odzyskały przestrzenie

wolności i teraz budują swoją przyszłość.

- Bądź nam towarzyszką drogi.

 

Bądź towarzyszką drogi Europy, która od Zachodu po Wschód

- nie zdoła odnaleźć swej prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo

nie odkryje wspólnych korzeni.

- Bądź nam towarzyszką drogi.

 

Potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres tak wielu i tak gwałtownym

konfliktom, które wciąż jeszcze są jego udręką.

- Bądź nam towarzyszką drogi.

 

Powtarzamy: Okaż, że jesteś Matką

 

Tego, który umiera z głodu.

- Okaż, że jesteś Matką.

 

Tego, który jest śmiertelnie chory.

- Okaż, że jesteś Matką.

 

Tego, kogo spotkała krzywda i niesprawiedliwość.

- Okaż, że jesteś Matką.

 

Tego, kto nie znajduje pracy.

- Okaż, że jesteś Matką.

 

Tego, który bezdomny i nie ma gdzie się schronić.

- Okaż, że jesteś Matką.

 

Tego, kto znosi ucisk, jest wyzyskiwany.

- Okaż, że jesteś Matką.

 

Tego, kto z dala od Boga rozpaczliwie i daremnie szuka uciszenia.

- Okaż, że jesteś Matką.

 

Tych wszystkich, którzy bronią życia, które jest odbiciem miłości Boga,

pomóż bronić go zawsze, od świtu aż po jego naturalny zachód.

- Okaż, że jesteś Matką.

 

Powtarzamy: Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

 

Niechaj nadejdzie kres przemocy, niesprawiedliwości wszędzie tam, gdzie one istnieją.

- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.

 

Niech w rodzinach zakwita jedność i zgoda.

- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.

 

Niechaj nadejdzie pomiędzy narodami zrozumienie i szacunek.

- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.

 

Niechaj prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim.

- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.

 

Powtarzamy: Czuwaj Maryjo

 

Na czekającej nas jeszcze drodze.

- Czuwaj Maryjo.

 

Nad ludźmi.

- Czuwaj Maryjo.

 

Nad narodami w nowej sytuacji, którym nadal zagraża widmo nowej wojny.

- Czuwaj Maryjo.

 

Nad odpowiedzialnymi za losy państw.

- Czuwaj Maryjo.

 

Nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły los ludzkości.

- Czuwaj Maryjo.

 

Nad Kościołem, zawsze narażonym na zasadzki tego świata.

- Czuwaj Maryjo.

 

Na drodze nowej ewangelizacji Europy.

- Czuwaj Maryjo.

 

Nad posługą następcy Piotra, Jana Pawła II,

który jest służbą Ewangelii i służbą ludziom i kieruj ją ku nowym

horyzontom misyjnej działalności Kościoła.

- Czuwaj Maryjo.

 

Powtarzamy: Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością

 

W kolegialnej jedności z pasterzami.

- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

 

W komunii z całym ludem Bożym, rozsianym po świecie.

- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

 

Odnawiając dziś przed Tobą synowskie zawierzenie rodzaju ludzkiego.

- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

 

Powtarzamy: Wspomóż nas Maryjo

 

Postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem, Odkupicielem Człowieka.

- Wspomóż nas Maryjo.

 

Niechaj nie ciąży nam zmęczenie.

- Wspomóż nas Maryjo.

 

Niech trud nie opóźnia naszych kroków.

- Wspomóż nas Maryjo.

 

Przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą, a smutek radości serca.

- Wspomóż nas Maryjo.

 

Maryjo, daj światu Chrystusa,

który jest naszym pokojem.

Niechaj narodów nie dzieli już

nienawiść i pragnienie zemsty.

Świat zaś niech nie ulegnie

mirażom fałszywego dobrobytu,

który zabija godność osoby

i wystawia na nieustanne ryzyko

całe stworzenie.

 

Czuwaj Maryjo nad naszą wędrówką

i spraw, byśmy w niebie pełni

radości oglądali Twego Syna.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta i Niepokalana Dziewico Maryjo, udziel nam Twojej nieustającej pomocy

Matko Boska

Matko Miłosierdzia

Tronie Łaski Bożej

Pośredniczko naszego zbawienia

Arko wiecznego pokoju

Wsparcie w naszych nieszczęściach

Podporo Kościoła

Siło naszej wiary

Potęgo niezwyciężona dla piekła

Twierdzo uzbrojona dla naszej obrony

Przewodniczko chrześcijan

Miłośniczko serc czystych

Kotwico naszej nadziei

Ucieczko uciśnionych

Pocieszycielko utrapionych

Obrończyni grzeszników

Porcie rozbitków

Nadziejo zrozpaczonych

Opiekunko rodzin

Strażniczko młodzieży

Podporo wdów

Matko sierot

Zbawienie umierających

Pani naszych losów

Bramo do przybytków niebieskich

Królowo nieba i ziemi

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

 

K. O Maryjo, udziel nam Twej nieustającej pomocy.

W. I uczyń nas godnymi zbawiennych jej skutków.

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

Litania Wszystkich Świętych

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl(cie) się za nami

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Michale,

Święty Gabrielu,

Święty Rafale,

Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie,

Wszystkie swięte Duchy niebieskie,

Święty Janie Chrzcicielu,

Święty Józefie,

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,

Święty Piotrze,

Święty Pawle,

Święty Andrzeju,

Święty Janie,

Święty Tomaszu,

Święty Jakubie,

Święty Filipie,

Święty Bartłomieju,

Święty Mateuszu,

Święty Szymonie,

Święty Tadeuszu,

Święty Macieju,

Święty Barnabo,

Święty Łukaszu,

Święty Marku,

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści,

Wszyscy święci Uczniowie Pańscy,

Wszyscy święci niewinni Młodziankowie,

Święty Szczepanie,

Święty Wawrzyńcze,

Święty Wincenty,

Święty Wojciechu,

Święty Stanisławie,

Święci Fabianie i Sebastianie,

Święci Janie i Pawle,

Święci Kosmo i Damianie,

Święci Gerwazy i Protazy,

Wszyscy święci Męczennicy,

Święty Sylwestrze,

Święty Grzegorzu,

Święty Ambroży,

Święty Augustynie,

Święty Hieronimie,

Święty Marcinie,

Święty Mikołaju,

Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy,

Wszyscy święci Doktorowie,

Święty Antoni,

Święty Benedykcie,

Święty Bernardzie,

Święty Dominiku,

Święty Franciszku,

Święty Kazimierzu,

Wszyscy święci Kapłani i Lewici,

Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy,

Święta Mario Magdaleno,

Święta Agato,

Święta Łucjo,

Święta Agnieszko,

Święta Cecylio,

Święta Katarzyno,

Święta Anastazjo,

Święta Jadwigo,

Wszystkie święte Dziewice i Wdowy.

 

Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się za nami

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.

 

Od zła wszelkiego, wybaw nas Panie

Od grzechu każdego,

Od gniewu Twego,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,

Od sideł szatańskich,

Od ducha nieczystości,

Od piorunów i nawałnic,

Od plagi trzęsienia ziemi,

Od zarazy, głodu ognia i wojny,

Od grożących niebezpieczeństw,

Od śmierci wiecznej,

Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,

Przez Przyjście Twoje,

Przez Narodzenie Twoje,

Przez Chrzest i święty Post Twój,

Przez Krzyż i Mękę Twoją,

Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,

Przez święte Zmartwychwstanie Twoje,

Przez cudowne Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela,

W dzień sądu,

My grzeszni Ciebie prosimy.

 

Abyś nam grzechy odpuścić raczył, Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie

Abyś karanie od nas oddalić raczył,

Abyś nas do pokuty prawdziwej doprowadzić raczył,

Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować go raczył,

Abyś namiestnika apostolskiego i wszystkie duchowne stany w świętej pobożności zachować raczył,

Abyś nieprzyjaciół Kościoła Świętego upokorzyć raczył,

Abyś panującym i rządom chrześcijańskim pokój i zgodę prawdziwą dać raczył,

Abyś całej społeczności chrześcijańskiej pokój i jedność darować raczył,

Abyś wszystkich błądzących do jedności z Kościołem przywrócić i

wszystkich niewiernych do światła Ewangelii doprowadzić raczył,

Abyś nas samych w służbie Twej świętej utwierdzić i zachować raczył,

Abyś umysły nasze ku pożądaniu nieba podnieść raczył,

Abyś wszystkim dobrodziejom naszym uczynność ich wiekuistą zapłatą nagrodzić raczył,

Abyś dusze nasze, braci, krewnych i dobrodziejów naszych od potępienia wiekuistego uchronić raczył,

Abyś urodzaje ziemskie dać i zachować raczył,

Abyś wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył,

Abyś nas wysłuchać raczył Synu Boży.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste, usłysz nas - Chryste, wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

 

Ojcze nasz...

 

K. I nie wódź nas na pokuszenie.

W. Ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI