K. Koronki

Koronka do Miłosierdzia Bożego

(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)

 

Na początku:

 

Ojcze nasz...

Zdrowaś Mario...

Wierzę w Boga...

 

Na dużych paciorkach:

 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę

i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego

Jezusa Chrystusa, na przebłagania za grzechy nasze

i świata całego.

 

Na małych paciorkach:

 

Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas

i świata całego.

 

Na zakończenie (3 razy):

 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,

zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

 

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego

jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie"

(Dzienniczek Bł. s. Faustyny 1,93).

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ojciec Pio codziennie odmawiał tę koronkę w intencji ludzi,

którzy polecali się jego modlitwom

 

1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone", wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę...

 

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

 

2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam", wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę...

 

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

 

3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą", wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę...

 

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

 

O, Najświętsze Serce Jezusa, dla którego jest niemożliwe tylko to, aby nie mieć litości dla strapionych, dlatego miej litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łask, o które Cię prosimy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Św. Józefie, Przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, módl się za nami.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Koronka na cześć św. Józefa

(odmawia się na zwyczajnej koronce różańcowej)

 

Na krzyżyku:

Pozdrawiam Cię, święty Józefie, łaski Bożej pełen, błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony owoc żywota najczystszej Oblubienicy Twojej, Jezus. Święty Józefie, Piastunie Dzieciątka Jezus i Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Na dużych paciorkach (zamiast Ojcze nasz):

Jezu, Maryjo, święty Józefie, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją.

Jezu, Maryjo, święty Józefie, bądźcie ze mną przy skonaniu.

Jezu, Maryjo, święty Józefie, niech przy Was w pokoju oddam duszę Bogu.

 

Na małych paciorkach (zamiast Zdrowaś Maryjo):

Święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusowego, módl się za nami.

 

Na zakończenie koronki:

Pod twoją obronę uciekamy się, święty Józefie, mniemany Ojcze Wcielonego Syna Bożego. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Ojcze chwalebny i błogosławiony. Opiekunie nasz, Patronie nasz, Pocieszycielu nasz, z Twoim mniemanym Synem najmilszym Jezusem nas pojednaj, Twojemu Synowi nas polecaj, Twojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj.

 

W. Módl się za nami, święty Józefie.

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie, abyśmy wsparci zasługami świętego Józefa, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, za Jego przyczyną i wstawiennictwem otrzymali to, czego prośbami własnymi uzyskać nie możemy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

W. Niech będzie błogosławione imię świętego Józefa.

O. Teraz i na wieki.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

Koronka do Siedmiu Boleści

(odmawia się na zwyczajnej koronce różańcowej)

 

P. Matko Bolesna, porusz serce moje.

 

W. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje.

 

1 Boleść: Proroctwo Symeona

 

Starzec Symeona przepowiada Maryi, że duszę Jej przeszyje miecz. A stanie się to dlatego, że jej Synowi, będą się niektórzy sprzeciwiać. Owocem tajemnicy jest poddanie się woli Bożej, jak Maryja.

 

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

2 Boleść: Ucieczka do Egiptu

 

Na polecenie Anioła Józef wziął dziecię i Matkę jego i uszedł do Egiptu przed złością Heroda. Maryja w czasie tej tułaczki przeżyła wiele zmartwień. Owocem tajemnicy jest słuchanie głosu Bożego, jak Maryja.

 

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

3 Boleść: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni

 

Jezus zaginął w Jerozolimie, trzy dni Maryja wraz z Józefem bolejąc szukali Jezusa. Czy może być większa boleść dla Matki? Owocem tajemnicy jest tęsknota za Jezusem.

 

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

4 Boleść: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż

 

Skazany na śmierć Jezus dźwiga krzyż na Golgotę. A oto w drodze spotyka się z Matką swoją. Rzewne musiało być to spotkanie. Owocem tajemnicy jest cierpliwe znoszenie krzyżów.

 

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

5 Boleść: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

 

Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Mężnie współcierpiała z Synem dla zbawienia świata. Owocem tajemnicy jest panowanie nad złymi skłonnościami.

 

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

6 Boleść: Złożenie martwego ciała Syna na kolana Matki

 

Zdjęte z krzyża: Ciało Jezusowe złożono w ramiona Maryi. Jezus przestał już cierpieć, a Ona jakby uzupełnia to, czego nie dostaje cierpieniom Jezusowym. Z największą czcią i wdzięcznością całuje Jego święte Rany i obmywa je swymi łzami. Owocem tajemnicy jest szczery żal za grzechy.

 

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

7 Boleść: Złożenie Pana Jezusa do grobu

 

Umęczone Ciało Jezusowe złożono do grobu w obecności Matki Najświętszej. Żegnała je Maryja z bólem i z wielką wiarą, że Syn zmartwychwstanie. Owocem tajemnicy jest prośba o szczęśliwą śmierć.

 

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

 

 

Dla uczczenia łez wylanych przez Matkę Boża Bolesna:

 

3 x Zdrowaś Maryjo

 

Za dobrodziejów żywych i umarłych:

 

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

 

P. Niech pomoc Bożą zawsze nam wyprasza.

 

W. Matka Chrystusa i Matka nasza.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI