Boże Narodzenie

K

 

 

Jakaż to gwiazda

 

Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie,

gwiazda nowego imienia?

Mędrcy wołają: „Ciesz się narodzie,

to gwiazda twego zbawienia”.

Biegną Królowie za jej promieniem

a za Królami tłum ludu;

bo im ta gwiazda świeci zbawieniem,

bo im zwiastuje cud cudu.

 

Ten, co nam później miał być przykładem

w miłości i poświęceniu,

dziś niezgłębionych wyroków śladem

zrodzon w nędzy, poniżeniu.

W garstce barłogu skrył świętą głowę,

palmę światłości męczeństwa,

co światu życie miała dać nowe,

nad błędem odnieść zwycięstwa.

 

Panie, ta gwiazda, co Mędrców wiodła

do Chrystusowej kołyski,

niech nas do Twego prowadzi źródła,

światowe przyćmi połyski.

Do ostatniego życia zaniku

Boskiego światła udziela,

byśmy tam zaszli po jej promyku,

do świętych stóp Zbawiciela.

 

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

J. Wybór kolęd

w

Q