PARAFIA  NMP MATKI KOŚCIOŁA

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

   UWAGA

 

- Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.

 

- Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

 

- Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa i innych zaświadczeń.

 

- Zaświadczenie dla chrzestnych wydaje się wyłącznie osobom, których dotyczy na podstawie dokumentu potwierdzającego bierzmowanie oraz rozmowy duszpasterskiej dotyczących spełniania wymogów stawianych chrzestnym (Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874 §1).

 

Chrzestnymi nie mogą być m.in. osoby żyjące bez sakramentu małżeństwa, osoby niewierzące i niepraktykujące.

 

MSZE ŚWIĘTE

NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

19.00

7.00

8.30

10.00

11.30   (z udziałem dzieci)

13.00

19.00

21.00

 

DNI POWSZEDNIE:

7.00 - 9.00 - 19.00

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

 

W czasie każdej Mszy świętej

Każdy czwartek 7.00–21.00

Pierwszy piątek miesiąca od 18.00

NABOŻEŃSTWA

 

Rózaniec - codziennie o godz. 18.00

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu -

każdy czwartek od 7.30 do 19.00

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego -

czwartek o godz. 15.00

piątek o godz. 15.00

Kancelaria Parafialna

od poniedziałku do piątku   godz. 16.00-18.00

 

tel. 22 848 02 24   wew.  120

 

ul. Domaniewska 20

02-672 Warszawa

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

24 Niedziela Zwykła
16 września 2018 r.

 

Informujemy, że jest już nowa książka intencji na 2019 rok. Msze można rezerwować w kancelarii.

 

Rozpoczynamy w naszej parafii nowy rocznik kursu Postcresima, który przygotowuje młodzież do bierzmowania.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 18 września o godz. 19.00 w kościele dolnym.

Zaproszona jest młodzież z klas VII szkoły podstawowej z naszej parafii.

 

Tradycyjny kurs przygotowawczy do bierzmowania (dwuletni-poniedziałkowy) rozpoczniemy 8 października spotkaniem z kandydatami i rodzicami w kościele górnym o godz. 20.00.

Kurs ten obejmuje uczniów klas ósmych szkoły podstawowej i trzecich klas gimnazjalnych z naszej parafii.

 

Dzisiaj o godz. 16.00 zapraszamy młodzież na modlitwę z Pismem Świętym do kościoła dolnego.

 

We wtorek 18 września obchodzimy święto św. Stanisława Kostki. W Sanktuarium św. Andrzeja Boboli obchody rozpoczną się o godz. 17.00 modlitwą, o godz. 18.00 msza św. dla dzieci i młodzieży, której przewodniczyć będzie bp Michał Janocha, a po mszy św. modlitwa z udziałem zespołów muzycznych.

 

W sobotę zapraszamy na spotkanie Koła Żywego Różańca o godz. 10.00 do sali A w domu parafialnym.

 

W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej parafii śp. Zofię Czesławę Stala i Grażynę Świętochowską. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

 

Serdecznie zapraszamy chłopców (od trzeciej klasy wzwyż) do dołączenia do grona ministrantów w parafii NMP Matki Kościoła w Warszawie.

Spotkanie dla nowych kandydatów na ministrantów odbędzie się we wtorek 18 września o godz. 17.00 w sali w podwórzu.

Bardzo prosimy, aby na pierwsze spotkanie przyjść razem z rodzicami.

Spotkania odbywają się każdy wtorek od godz. 17.00 do 17.30.

 

KONTAKT