PARAFIA  NMP MATKI KOŚCIOŁA

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

   UWAGA

 

- Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.

 

- Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

 

- Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa i innych zaświadczeń.

 

- Zaświadczenie dla chrzestnych wydaje się wyłącznie osobom, których dotyczy na podstawie dokumentu potwierdzającego bierzmowanie oraz rozmowy duszpasterskiej dotyczących spełniania wymogów stawianych chrzestnym (Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874 §1).

 

Chrzestnymi nie mogą być m.in. osoby żyjące bez sakramentu małżeństwa, osoby niewierzące i niepraktykujące.

 

MSZE ŚWIĘTE

NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

19.00

7.00

8.30

10.00

11.30   (z udziałem dzieci)

13.00

19.00

21.00

 

DNI POWSZEDNIE:

7.00 - 9.00 - 19.00

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

 

W czasie każdej Mszy świętej

Każdy czwartek 7.00–21.00

Pierwszy piątek miesiąca od 18.00

NABOŻEŃSTWA

 

Rózaniec - codziennie o godz. 18.00

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu -

każdy czwartek od 7.30 do 19.00

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego -

czwartek o godz. 15.00

piątek o godz. 15.00

Kancelaria Parafialna

od poniedziałku do piątku   godz. 16.00-18.00

 

tel. 22 848 02 24   wew.  120

 

ul. Domaniewska 20

02-672 Warszawa

2 Niedziela Adwentu
9 grudnia 2018 r.

 

Rozpoczynamy Adwent, czas liturgicznego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.

 

W Adwencie zapraszamy na:

- Jutrznię, poranną modlitwę Kościoła, od poniedziałku do piątku o godz. 6.00

- na Roraty, mszę wotywną ku czci NMP od poniedziałku do soboty o godz. 7.00.

 

W zakrystii można już nabywać opłatki na stół wigilijny. Mamy także opłatki bezglutenowe. Uprzejmie prosimy parafian o zaopatrzenie się w opłatki w naszym kościele. Jednocześnie informujemy, że nikt nie został upoważniony, by w imieniu parafii rozprowadzać opłatki po domach.

 

Ministranci rozprowadzają sianko na stół wigilijny.

 

Caritas parafialna rozprowadza świece świąteczne w ramach akcji „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”.

 

Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii rozpoczną się w przyszłą niedzielę 16 grudnia iu będą trwały do wtorku włącznie. Nauki rekolekcyjne – w niedzielą na wszystkich mszach świętych, w poniedziałek i wtorek na mszach św. o godz. 9.00 i 19.00.

 

W przyszłą niedzielę zapraszamy młodzież na modlitwę z Pismem Świętym do kościoła dolnego o godz. 16.00.

 

Dzisiejsze ofiary składane do koszyków przed ołtarzem przeznaczone są na pomoc Kościołowi na Wschodzie.

 

Tak jak w latach ubiegłych prowadzimy zbiórkę słodyczy na paczki świąteczne dla dzieci z chorobą nowotworową. Słodycze można składać w zakrystii .

 

Zapraszamy na codzienną modlitwę różańcową przed Najświętszym Sakramentem o godz. 18.00. Wyjątkowo w ten czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 7.30 do 19.00 a spowiedzi od godz. 7.00 do 20.00. Godzina Miłosierdzia w czwartek i piątek o godz. 15.00.

KONTAKT