Boże Narodzenie

K

 

Gdy się Chrystus rodzi...

 

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,

Ciemna noc w jasności promienistej brodzi;

Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:

Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo.

Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,

Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,

Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel,

Gloria, gloria....

 

O, niebieskie Duchy i Posłowie nieba,

Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba,

Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy,

Gloria, gloria...

 

Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,

W pieluszki powite, w żłobie położone;

Oddajcie mu pokłon Boski, on osłodzi wasze troski.

Gloria, gloria...

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

G. Wybór kolęd

w

Q