G. Modlitwy za wst. św. Andrzeja Boboli

Modlitwa o wstawiennictwo

Święty Andrzeju Bobolo,

który tak umiłowałeś naszego Pana,

Jezusa Chrystusa, że cały się poświęciłeś

na Jego służbę, wieńcząc apostolskie życie

męczeńską śmiercią! Prosimy Cię, wspieraj nas

swoim wstawiennictwem przez całe życie,

byśmy jak Ty wzrastali i wytrwali wiernie

w zjednoczeniu z Sercem Jezusa

i pod opieką Jego Matki Niepokalanej.

 

Amen.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

 

Modlitwa błagalna

Święty Andrzeju Bobolo,

któryś tak ukochał Pana naszego,

Jezusa Chrystusa, że od młodości

poświęciłeś się na Jego służbę

i całkowicie oddałeś się

zjednywaniu dlań dusz przykładem

życia i słowem, nie szczędząc

żadnych trudów, aż wreszcie

śmiercią męczeńską uwieńczyłeś

swoje apostolskie życie:

błagam Cię przez Twe zasługi

u Boga i miłość, jaką ku Niemu

żywiłeś, wyjednaj mi łaskę,

której tak bardzo pragnę,

mianowicie............

Wspieraj mnie także w ciągu

całego życia mojego, abym za

Twoim przykładem zawsze pozostawał

w zjednoczeniu z Sercem Jezusa

i pod opieką Jego Matki Niepokalanej.

 

Amen.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

 

Modlitwa o pomoc w określonej trudności

Święty Andrzeju Bobolo!

Na drodze Twojego życia

natrafiałeś na przeszkody,

które stopniowo pokonywałeś

z pomocą ufnej modlitwy.

Dzięki niej rozpoznawałeś

znaki otrzymywane od Boga:

przeszkody stawały się stopniami

na drodze w ślad za Jezusem.

Oto staję wobec trudności,

która przekracza moje siły:

 

.....................

 

Wspieraj mnie swym orędownictwem,

abym przez cierpliwą modlitwę

znalazł pokój w bliskości Jezusa,

a z Jego pomocą wytrwał

aż do rozwiązania trudności

ku chwale Boga Ojca,

który z Synem i Duchem Świętym

panuje na wieki wieków.

 

Amen.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI