Boże Narodzenie

K

 

 

Figurowana różdżka zielona

 

Figurowana różdżka zielona,

Która wynikła z laski Aarona:

Już stała się nam kwitnąca,

I owoc dla nas rodząca,

Dzięki ci Boże za to bez końca.

 

Zesłałeś Syna nam jedynego,

Z ciebie przed wieki narodzonego:

Ten się dla naszej miłości,

Z świętej panieńskiej zacności

Począwszy, wynikł z czystych wnętrzności.

 

Z czego się niebo uradowało,

Co pierw ku płaczu jakby się miało:

A gdy został narodzony,

I na ten świat objawiony,

Najprzód pastuszkom był ogłoszony.

 

I my się cieszmy w te nasze wieki,

Póki nie zawrze śmierć nam powieki:

Niech ta radość z narodzenia,

I swoboda z odkupienia,

Otworzy bramy nam do zbawienia.

 

Więc chrześcijanie Bogu dziękujmy,

Rozkazów Boskich wiernie pilnujmy:

On nam da zapłatę stałą,

I na zawsze w niebie trwałą,

I nieskończoną i doskonałą.

 

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

F. Wybór kolęd

w

Q