F. Modlitwy za wst. św. Józefa

Modlitwa codzienna do świętego Józefa

O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi! Ja, N.N. Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj mnie do wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął, ale miał żywot wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Pozdrowienie Świętego Józefa

Pozdrawiam Cię, Józefie Święty, łaski Bożej pełen, Pan z Tobą. Błogosławionyś Ty z pomiędzy mężów i błogosławiony Najczystszej Oblubienicy Twojej Maryi owoc, Jezus. Święty Józefie, Dzieciny Jezus Piastunie, Najświętszej Dziewicy Oblubieńcze, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa za wst. św. Józefa - Szafarza Łask

Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności. Amen.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa za wst. Świętego Józefa o dobrą śmierć

O Święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa za wst. Świętego Józefa

Papieża Św. Piusa X

 

Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie. To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie.

Amen.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa o pokorę

Papieża Jana XXIII

 

O Święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku Przeczystej Maryi, który przeszedłeś przez życie doskonale spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu, wspieraj przychylnie tych, którzy - ufni - do Ciebie się zwracają!

Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje, oni do Ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie znajdą Tego, kto ich zrozumie i obroni.

 

Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te starania o zapewnienie bytu materialnego, Twój duch osiągnął najgłębszy pokój, cieszył się niewypowiedzianą radością z obcowania ze Synem Bożym i z Maryją, Jego Najmilszą Matką, Tobie powierzonymi.

 

Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką, że nie są samotni w swej pracy, niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin wszystko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro - ażeby łaski niebios spływały obficie. Amen.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa za wst. Świętego Józefa Robotnika

Papieża Pawła VI

 

Święty Józefie, patronie Kościoła, Ty który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; Ty który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; Ty który promieniujesz dzisiaj, w dniu Twego święta liturgicznego, przykładem Twej postaci skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem; spójrz na ogromną rodzinę, która została Ci powierzona. Błogosław Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie może gwarantować rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Wezwania do świętego Józefa

Ojcze wiary trudnej, chroń nas przed niewiarą i wygodnictwem!

Mężu troskliwy, niech nie będzie rozbitych małżeństw i dzieci niczyich!

Obrońco Chrystusa, stań po stronie pokrzywdzonych i biednych!

Żywicielu Rodziny, niech Chrystus w głodnych otrzyma pajdę chleba!

Stróżu Dziewicy, stań między zakochanymi!

Wzorze sprawiedliwości, niech bogaci wezmą trochę nędzy!

Robotniku Nazaretański, naucz nas rzetelnie pracować!

Kotwico nieszczęśliwych, zakwitnij różą w cierpieniach!

Aniele umierających, na progu wieczności rękę podaj!

Patronie szarych dni, bądź nam słońcem wiosennym!

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Wezwanie ku czci ukrytego życia św. Józefa

Święty Józefie, spraw, aby Jezus przyszedł do mojej duszy i uświęcił mnie.

Święty Józefie, spraw, aby Jezus przyszedł do mego serca i uczynił je wspaniałomyślnym.

Święty Józefie, spraw, aby Jezus przyszedł do mego umysłu i oświecał go.

Święty Józefie, spraw, aby Jezus prowadził moją wolę i umacniał ją.

Święty Józefie, spraw, aby Jezus kierował moimi myślami i oczyszczał je.

Święty Józefie, spraw, aby Jezus prowadził moje pragnienia i poprawiał je.

Święty Józefie, spraw, aby Jezus spojrzał na moje czyny i pobłogosławił im.

Święty Józefie, spraw, aby Jezus zapalił we mnie miłość ku Sobie.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa naśladowanie Twoich cnót.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa prawdziwą pokorę ducha.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łagodność serca.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa pokój duszy.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa świętą bojaźń Bożą.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa pragnienie doskonałości.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łagodność charakteru.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa czyste i miłosierne serce.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa święte zgadzanie się z cierpieniem.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa mądrość wiary.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa błogosławieństwo na wytrwanie w dobrych czynach.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa siłę do dźwigania moich krzyży.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa nieprzywiązywanie się do materialnych dóbr tego świata.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łaskę kroczenia zawsze wąską ścieżką do Nieba.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łaskę unikania wszelkich okazji do grzechu.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa święte pragnienie wiecznej szczęśliwości.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania do końca.

Święty Józefie, nie opuszczaj mnie.

Święty Józefie, spraw, aby moje serce nigdy nie przestało Cię kochać, a moje wargi Cię chwalić.

Święty Józefie, przez Twą miłość dla Jezusa spraw, abym i ja podobnie Go kochał.

Święty Józefie, przyjmij mnie jako swego oddanego sługę.

Święty Józefie, Tobie się oddaję; przyjmij me błagania i usłysz moje modlitwy.

Święty Józefie, nie opuść mnie w godzinie mej śmierci.

Jezu, Maryjo, święty Józefie, Wam oddaję moje serce i moją duszę.

(3 razy - Chwała Ojcu...)

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Wezwania do św. Józefa

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, mój najmilszy Opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą gorącością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać.

Amen.

 

 

* * * * *

 

Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy Maryi, Dziewiczy Opiekunie Jezusa, czuwaj nade mną i prowadź mnie drogą łaski uświęcającej. Wejrzyj na moje modlitwy i otaczaj mnie zawsze swoją przemożną opieką.

 

Usuń wszystkie przeszkody i trudności stojące na drodze mojej modlitwy i spraw, niech wysłuchanie mej prośby będzie na większą chwałę Bożą i dla mojego zbawienia. W dowód wdzięczności obiecuję głosić Twoją chwałę i dziękować Bogu za udzielenie Ci tak wielkiej mocy w niebie i na ziemi. Amen.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

 

Pięć westchnień do świętego Józefa

- Święty Józefie, miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego serca kochał Twego przybranego Syna i Jego dziewiczą Matkę.

 

- Święty Józefie, uproś mi łaskę, abym - jak ty - umiał łączyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy.

 

- Święty Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej, przez Twoją czystość proszę Cię, strzeż mojej czystości.

 

- Święty Józefie, Patronie wahających się w wyborze, ratuj stojących nad przepaścią zła i oświecaj powołanych do służby Chrystusowi.

 

- Święty Józefie, któryś skonał na rękach Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci. Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania, a ostatnimi moimi słowami niech będą najsłodsze Imiona: Jezus, Maryja i Józef!. Amen.

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI