Boże Narodzenie

K

 

 

 

 

Do szopy, do szopy wszyscy

 

Zawieja i beznadzieja

Złota Jerozolima

A w biednym Betlejem Pani

syneczka w grocie powiła

Zima się ludzi trzyma

Złote denary wszędzie

Bieda straszna w Betlejem

Tam tylko Pan przybędzie

 

Ref.:

Do szopy, do szopy wszyscy

Kto ogrzać pragnie ręce

Z darami, z darami, z darami

By odtajało serce

 

Nie do złota i mirry

Nie do różanych kadzideł

Ale do szopy w zawieję

Tej nocy Pan do nas przybył

Nie do wieży z księgami

Gdzie mędrcy świata najwięksi

Ale do szopy w zawieję

Gdzie pastuszkowie są pierwsi

 

 

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

D. Wybór kolęd

w

Q