Boże Narodzenie

K

 

 

Anioł pasterzom mówił

Anioł pasterzom mówił:

Chrystus się wam narodził

w Betlejem, nie bardzo podłym mieście.

Narodził się w ubóstwie

Pan waszego stworzenia.

Chcąc się dowiedzieć tego

poselstwa wesołego,

bieżeli do Betlejem skwapliwie.

Znaleźli dziecię w żłobie,

Maryję z Józefem.

 

Taki Pan chwały wielkiej,

uniżył się Wysoki,

pałacu kosztownego żadnego

nie miał zbudowanego

Pan wszego stworzenia.

 

O dziwne narodzenie,

nigdy niewysławione!

Poczęła Panna Syna w czystości,

porodziła w całości

Panieństwa swojego.

 

Już się ono spełniło,

co pod figurą było:

Arona różdżka ona zielona

stała się nam kwitnąca

i owoc rodząca.

 

Słuchajcież Boga Ojca,

jako wam Go zaleca:

Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny,

w raju wam obiecany,

Tego wy słuchajcie.

 

Bogu bądź cześć i chwała,

która byś nie ustała,

jako Ojcu, tak i Jego Synowi

i Swiętemu Duchowi,

w Trójcy jedynemu.

 

 

 

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

A. Wybór kolęd

w

Q