Boże Narodzenie

K

 

 

Anieli w niebie śpiewają

 

Anieli w niebie śpiewają,

Bogu cześć, chwałę oddają,

Wesele opowiadają,

Wszemu światu znać dawają, Kolęda.

 

Narodził się nam Zbawiciel,

Wszego świata Odkupiciel:

Izaijasz prorokował,

Że się z Panny narodzić miał. Kolęda.

 

Otóż się nam już narodził,

By świat z grzechów wyswobodził:

Anioł pasterzom objawił,

Że się na świat Jezus zjawił. Kolęda.

 

W Betleem żydowskim mieście,

Tam się do niego pospieszcie:

Leży w szopie łzy roniący,

Zbawiciel nasz wszechmogący. Kolęda.

 

Wdzięczna to nowina była,

Panna Syna porodziła:

Śpiewajmyż mu nowe pienie

Za to jego narodzenia. Kolęda.

 

Cześć, chwała na wysokości,

Pokój ludziom na nizkości:

Niech Bóg pochwalony będzie,

W niebie, na ziemi i wszędzie. Kolęda.

 

Jezu mocny królewicu,

Użycz z twej szczodrej prawice,

Gospodarzowi i temu

Domowi jego wszystkiemu. Kolęda.

 

Błogosław na wszystkim szczodrze,

Niech ma się z łąski twej dobrze,

Z dziatkami, małżonką jego,

Niech nie doznają nic złego. Kolęda.

 

W tym roku i w inszych wiele,

Póki jest dusza w ich ciele.

Gospodarzu szczodry Panie,

Przyjmij od nas to śpiewanie. Kolęda.

 

A podaj nam rękę szczodrą,

A już zatem miej noc dobrą:

Daszli wiele - uniesiemy,

Daszli mało - nie wzgardziemy. Kolęda.

 

Jeśli nie dasz nie łaj jednak.

Słowo dobre pójdzie nam w smak:

Za kolędę dziękujemy,

Inszym razem co weźmiemy. Kolęda.

 

 

 

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

A. Wybór kolęd

w

Q