KALENDARIUM

F

NAMASZCZENIE

 FOT. KRZYSZTOF SŁOMKA / AT WORK

NAMASZCZENIE CHORYCH

W naszej parafii

Q&A

Kiedy i gdzie można w naszej parafii przyjąć sakrament chorych?

Jest to możliwe w każdej chwili, jeśli zachodzi taka potrzeba. Wystarczy przyjść do zakrystii po Mszy św. i poprosić o sakrament. Jeśli nie jest się w stanie łaski uświęcającej, przed przyjęciem sakramentu chorych należy się wyspowiadać.

 

Kiedy jest wskazanie przyjęcie tego sakramentu?

Namaszczenia udziela się osobom starszym, a także – niezależnie od wieku – poważnie chorym oraz tym wszystkim, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci.  Do sakramentu można też przystąpić przed planowaną operacją chirurgiczną czy inną wizytą w szpitalu. Poprzez sakrament namaszczenia Chrystus pomaga choremu w dźwiganiu krzyża cierpienia i starości. Jeśli taka jest wola Boża, sakrament może prowadzić do wyzdrowienia.

 

Czy to prawda, że namaszczenie chorych
można przyjmować wiele razy?

Tak, to jeden z tych sakramentów, do których możemy przystępować wielokrotnie, jeśli jest taka potrzeba.

 

Czy możliwe jest przyjęcie tego sakramentu
w domu lub w szpitalu?

Tak, oczywiście. Będąc w szpitalu, należy zwrócić się do kapelana. Naszych parafian, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą przychodzić do kościoła, odwiedzamy w ich domach. Wizyty te mają miejsce w każdy pierwszy piątek miesiąca. Jeśli jest taka potrzeba, możemy też oczywiście przyjść z posługą duszpasterską w innym dogodnym terminie. Prosimy w takiej sytuacji o kontakt telefoniczny z parafią.

 

Sakrament namaszczenia chorych

Katechizm

 

 

Jeden spośród siedmiu sakramentów - sakrament namaszczenia chorych - przewidziany jest dla ciężko chorych.

 

 

Chory lub ktoś z jego otoczenia wzywa kapłana, zwłaszcza gdy choroba zagraża życiu lub gdy siły chorego, np. z powodu jego wieku, bardzo opadły. Kapłan modli się wraz z domownikami za chorego. Namaszcza jego czoło i ręce olejem świętym, wypowiadając przy tym słowa: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen.

 

Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen”.

 

Chory, który nie stracił przytomności, powinien też przyjąć sakrament pokuty i Komunię świętą (Wiatyk). Namaszczenie może być powtarzane przy każdym nawrocie ciężkiej choroby.

 

O namaszczeniu chorych czytamy w Liście św. Jakuba:

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone (Jk 5, 14-15).

 

 

Ostatnie namaszczenie: Dawne określenie sakramentu namaszczenia chorych. Nazwa pochodzi stąd, że w praktyce sakrament ten udzielany bywał osobom umierającym. Ponowne przyjmowanie namaszczenia chorych nie jest jeszcze dość rozpowszechnione.

 

Przygotowanie do namaszczenia chorych: Niektórzy chrześcijanie ociągają się z powiadomieniem w porę kapłana o potrzebie udzielenia choremu sakramentu namaszczenia chorych. Być może sytuacja ta ich zaskakuje, nie wiedzą, co powinni przygotować (stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece i wodę święconą).

 

Zabierz ze sobą

Na pewno się przyda

Apteczka pierwszej pomocy

+