Ministranci – służba liturgiczna

Odpowiedzialny za ministrantów ks. Giovanni

 

 

W naszej parafii jest ponad dwudziestu chłopców, którzy posługują na Mszach świętych i nabożeństwach pomagając księżom i wiernym w przeżywaniu sakramentów i wspólnej modlitwie. Ministranci są zaangażowani  w przygotowanie sianka na stół wigilijny oraz wody święconej na Wielkanoc.

 

Każda liturgia z udziałem ministrantów  jest piękniejsza. Obecność ministrantów w trakcie sprawowania liturgii wyraża to, że Kościół jest wspólnotą gromadzącą się wokół stołu Słowa Bożego i Ołtarza Pańskiego, w której każdy z członków jest ważny i ma określone funkcje do wypełnienia..

 • Terminy spotkań

  Spotkania odbywają się w każdy wtorek w Sali Ministranckiej w podwórzu: dla kandydatów na ministrantów o godz. 17.00, dla ministrantów natomiast o godz. 17.30.

  Na spotkaniach uczymy się, czym jest liturgia i z czego się składa, rozważamy niedzielną ewangelię oraz bawimy się i rozmawiamy.

 • Jak zostać ministrantem

  Na początku nowego roku szkolnego będzie ogłoszony w kościele, jak również w szkołach przez panie katechetki lub księży

  termin pierwszej zbiórki wtorkowej o godz. 17.00. Należy wtedy przyjść razem z jedynym z rodziców.

 • Obóz Letni

  W pierwszym tygodniu wakacji odbywa się obóz letni. Warunkiem uczestnictwa jest obecność na wtorkowych zbiórkach, na ustalonym dyżurze oraz na niedzielnej Mszy świętej.

 FOT. KRZYSZTOF SŁOMKA / AT WORK

WODA ŚWIĘCONA

 

Można jeszcze nabyć wodę święconą. Wszystkie zebrane tą drogą środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wakacyjnego obozu ministrantów. Serdecznie zachęcamy do hojnego wsparcia inicjatywy naszych ministrantów.

Apteczka pierwszej pomocy

+