FOT. KRZYSZTOF SŁOMKA / AT WORK

Ministranci – służba liturgiczna

Odpowiedzialny za ministrantów ks. Giovanni

 

 

W naszej parafii jest ponad dwudziestu chłopców, którzy posługują na Mszach świętych i nabożeństwach pomagając księżom i wiernym w przeżywaniu sakramentów i wspólnej modlitwie. Ministranci są zaangażowani  w przygotowanie sianka na stół wigilijny oraz wody święconej na Wielkanoc.

 

Każda liturgia z udziałem ministrantów  jest piękniejsza. Obecność ministrantów w trakcie sprawowania liturgii wyraża to, że Kościół jest wspólnotą gromadzącą się wokół stołu Słowa Bożego i Ołtarza Pańskiego, w której każdy z członków jest ważny i ma określone funkcje do wypełnienia..

Apteczka pierwszej pomocy

+