FOT. KRZYSZTOF SŁOMKA / AT WORK

Chrzest. Galeria foto

Posługa duszpasterska dla Filipińczyków

 

Duszpasterstwo dla Filipińczyków funkcjonuje w tutejszej parafii od czterech lat. Każdego roku przybywają nowi ludzie, zainteresowani uczestnictwem w Mszy Świętej we własnym języku (tagalog i angielskim). Obecnie ponad 100 osób regularnie bierze udział w comiesięcznej Eucharystii. Ponadto często pojawiają się Filipińczycy mieszkający w Polsce poza Warszawą, którzy będąc w stolicy również przychodzą na nasze spotkania.

 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca spotykamy się w kaplicy naszego kościoła o godz. 16.00, aby wziąć udział w Eucharystii. Liturgia ta jest ubogacana śpiewem chóru kościelnego. Przed Mszą Świętą Filipińczycy mogą skorzystać z sakramentu pojednania. Na zakończenie Mszy Świętej kapłan błogosławi małe dzieci – każde z osobna. Po każdej Eucharystii spotykamy się przy wspólnym stole, aby razem świętować i rozmawiać, spożywając regionalne filipińskie potrawy przyniesione przez uczestników Mszy Świętej. Dzięki temu możemy poznawać się nawzajem, dzielić się naszymi doświadczeniami, mówić o swoich radościach i problemach. Duszpasterz ma możliwość usłyszeć jakie są oczekiwania braci i sióstr. Jest to dla niego wielką pomocą. Pozwala mu wychodzić naprzeciw ich potrzebom, służyć im poprzez głoszenie Słowa Bożego, a także przygotowywanie do sakramentów chrztu i małżeństwa.

 

Dzięki działającemu przy tutejszej parafii duszpasterstwu, wielu Filipńczyków, mieszkając w Polsce, bardzo daleko od swojej ojczyzny, znajduje umocnienie w wierze.

Bardzo widoczne i pocieszające jest zaangażowanie i czynne uczestnictwo w prowadzonym duszpasterstwie wielu braci i sióstr z Filipin. Oprócz pomocy w przygotowaniu comiesięcznej Eucharystii,  pomogają oni również w przeprowadzaniu rekolekcji adwentowych i wielkopostnych.

 

Pośród braci i sióstr z Filipin, objętych tym duszpasterstwem, jest sporo rodzin, dzieci, jak również osób młodych, studiujących i pracujących w Polsce. Są tutaj także niektóre małżeństwa polsko-filipińskie.

 

Tutejszy kościół jest również miejscem spotkań grup „Couples for Christ”, oraz „Christian life seminar” i „Pro life seminar”. Członkowie pierwszej z tych grup wspierają również finansowo najbardziej potrzebujących Filipińczyków.

 

Wierzymy, że również w przyszłości nasze duszpasterstwo będzie wspierać Filipińczyków w ich dążeniu do Boga, który nadaje sens ich pobytowi w pięknym, katolickim kraju, jakim jest Polska.