PODSTAWOWA KOMÓRKA SPOŁECZNA

Jeśli korzystasz na co dzień z sieci społecznościowych, używasz smartfona do komunikowania się ze światem, to znaczy, że możesz go użyć też w rozmowie z Bogiem.

Na stronie mobilnej znajdziesz większość modlitw kościoła katolickiego i inne pomocne rzeczy, które każdy powinien mieć przy sobie.

Adres strony na komórce jest taki sam, jak na komputerze. Jeśli twój „phone” nie jest dość „smart”, żeby rozpoznać stronę mobilną, to trzeba mu pomóc dopisując po slashu /phone http://www.domaniewska.pl/phone/index.html

Modlitwa Internauty

Wszechmocny i wieczny Boże, Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre, prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!