Coro Mater Ecclesiae

Własnym głosem, czyli zgodnym chórem

 FOT. KRZYSZTOF SŁOMKA / AT WORK

 

FOT. KRZYSZTOF SŁOMKA / KONCERT PIEŚNI PASYJNYCH, DOMANIEWSKA,  3.04.2012 r.

Chór Coro Mater Ecclesiae  zakończył swoją służbę w naszej parafii. Chór powstał w 2009 r. z inicjatywy ks. Dominika Koperskiego i organisty Franciszka Kubickiego. Początkowo przygotowywał on oprawę muzyczną Triduum Paschalnego. Dosyć szybko okazało się, że w naszej parafii, gdzie od dawna funkcjonowały już schola dziecięca i młodzieżowy zespół Arytmix, wyraźnie brakowało chóru wykonującego tradycyjną muzykę kościelną. Dlatego, gdy ksiądz proboszcz zaproponował, byśmy naszą posługą wzbogacili także inne uroczystości, chętnie na to przystaliśmy. Nie bez znaczenia dla tej decyzji był fakt, że w czasie poprzedzającym Triduum, spotykając się na próbach po prostu polubiliśmy wspólne śpiewanie, wspólną pracę i, co równie ważne, siebie nawzajem.

 

Coro Mater Ecclesiae to chór amatorski, co oznacza że od naszych członków nie wymaga się gruntownego wykształcenia muzycznego. Ważna jest przede wszystkim chęć do pracy, zaangażowanie i systematyczne uczestniczenie w próbach. Zwłaszcza aspekt systematyczności decyduje o naszych możliwościach, bo repertuar bywa wcale nie-amatorski...

 

Dyrygentem chóru był od początku Franciszek Kubicki.

 

Zapis wideo koncertu pieśni wielkanocnych. 2010 r. Zapraszamy do wysłuchania
  • Pieśni pasyjne. Posłuchaj!